Jumat, 04 Januari 2019

06 januari Milad H. Muhammad Amin BadaliTanggal 06 Januari Milad yang ke-24 H.Muhammad Amin Badali Putera Pertama Dari K.H.Muhammad Zaini(Alhm.Guru DiSekumpuL).
06 Januari 1995 - 06 Januari 2019

Sedikit Kisah H.Muhammad Amin Badali Sewaktu Masih Didalam Perut Ibunya Hj.NoorLaila binti H.Abdul Mu'in dan Sewaktu Kecilnya Yang aLFaqir(Zein)Dengar Dari Alhm.Guru DiSekumpuL.

H.Muhammad Amin Badali Adalah Putera Pertama Dari Pasangan K.H.Muhammad Zaini Bersama Hj.NoorLaila.
Semasa 6 Bulan Didalam Perut Ibunya,Alhm.Guru DiSekumpuL Selalu Didatangi Rasulullah saw Bahwa Anak Ini Menjadi Anak Yang Bakti Kepada Orang Tuanya dan Menjadi Anak Yang Sholeh.
Dan Ketika 7 Bulan Didalam Kandungan Ibunya,Datu Kalampayan(Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah aLbanjari)Juga Sering Datang Kepada Alhm.Guru DiSekumpuL.
Diantara Yang aLFaqir(Zein)Dengar Dari Beberapa Perkataan Guru,,1-Kata Alhm.Guru Hudhari Bahwasanya Muhammad Amin Ketika Umur 4 Tahun Sudah Diberikan Allah Kasyaf Yaitu Dibukakan Hijab Oleh Allah Melihat Seluruh Alam.
2-Kata Alhm.Guru DiSekumpuL Bahwasanya Muhammad Amin Sering Didatangi Oleh Rasulullah Yaqozatan Saat Umurnya 5 Tahun.
3-Kata Alhm.Guru Syarwani Kastan Bahwasanya Muhammad Amin Ini Adalah Khalifah Ayahnya Nanti.
4-Kata Ayah(Alhm.Guru Syukur)Bahwasanya Muhammad Amin Sewaktu Kecil Sering Didatangi Cucu Rasulullah(Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein).
Sumber @zein__ahbabMudah2an H.Muhammad Amin Badali Dipanjangkan Umur dan Disehatkan Badan.
Ied Milad dan Mabruk Alfa Mabruk Wahai Anak Sang Guru Tercinta Kami.
Do'akan Kami Semoga Kami Terkumpul Bersama Engkau dan Ayah Engkau Nanti Diakhirat,,Aamiin...!!!

#H.Muhammad Amin Badali bin K.H.Muhammad Zaini bin Abdul Ghani(Alhm.Guru DiSekumpuL).

sumber :  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1538169712970102&id=100003312635437

Jumat, 24 Agustus 2018

Kelompok Yang Selamat Di Akhir ZamanDengan semakin jauhnya zaman kita saat ini dengan zamannya baginda Nabi Muhammad SAW & para sahabat, & juga seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat, maka dewasa ini sering kita lihat perselisihan di antara kaum muslimin sendiri. Terhadap permasalahan ini, Baginda Rasulullah SAW sudah memberikan pedoman bagi kita agar mengikuti as-sawaad al-a’zhom (jama’ah kaum muslimin yang terbanyak), karena kesepakatan mereka (as-sawaad al-a’zhom) mendekati ijma’, sehingga kemungkinan keliru sangatlah kecil.

حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي . حدثنا الوليد بن مسلم . حدثنا معاذ بن رفاعة السلامي . حدثني أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah kelompok mayoritas (as-sawad al a’zham).”
[HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika’i, Abu Nu’aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih].

Al-Imam as-Suyuthi rahimahullaah menafsirkan kata As-sawadul A’zhom sebagai sekelompok (jamaah) manusia yang terbanyak, yang bersatu dalam satu titian manhaj yang lurus. [Syarah Sunan Ibnu Majah: 1/283]. Menurut al-Hafidz al-Muhaddits Imam Suyuthi, As-Sawad Al-A’zhom merupakan mayoritas umat Islam.Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqolani menukil perkataan Imam Ath-Thabari mengenai makna kata “jamaah” dalam hadits Bukhari yang berbunyi, “Hendaknya kalian bersama jamaah”, beliau berkata, “Jamaah adalah As-Sawad Al-A’zhom.” [Lihat Fathul Bari juz 13 hal. 37]. Ibnu Hajar al-Atsqolani pun memaknai “Jama’ah” sebagai As-Sawad Al-A’zhom (mayoritas umat Islam).

Hadits di atas juga senada dengan hadits yang masyhur dan shohih berikut ini

اختلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة سبعين من النار وواحدة في الجنة واختلفت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وتختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة فقلنا : انعتهم لنا قال : السواد الأعظم

“Umat Yahudi terpecah menjadi 71 firqoh, 70 firqoh di neraka dan 1 firqoh di surga. Umat Nashoro terpecah menjadi 72 firqoh , 71 firqoh di neraka dan 1 firqoh di surga. Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqoh, 72 firqoh di neraka dan 1 firqoh di surga.” Kami (para sahabat) bertanya, “Tunjukkan sifatnya untuk kami.” Beliau menjawab, “As-Sawad Al-A’zhom.” [Ath-Thabrani, Al-Kabir juz 8 hal. 273 nomor 8.051].

Al-Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi secara ringkas. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan rijalnya tsiqoh.” [Majma’ Az-Zawaid juz 6 hal. 350 nomor 10.436]. Begitu juga senada dg hadits shohih berikut ini

لا يجمع الله أمر أمتى على ضلالة أبدا اتبعوا السواد الأعظم يد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار
“Allah tidak akan membiarkan ummatku dalam kesesatan selamanya. Ikutilah As-Sawad Al-A’zhom. Tangan (rahmah dan perlindungan) Allah bersama jamaah. Barangsiapa menyendiri/menyempal, ia akan menyendiri/menyempal di dalam neraka.” Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas juz 1 hal. 202 nomor 398 dan dari Ibnu Umar juz 1 hal. 199 nomor 391 [Jami’ul Ahadits: 17.515]

Demikianlah nasehat Rasulullah SAW kepada kita, agar kita mengikuti mayoritas umat Islam dan jangan menyendiri/menyempal, karena ancamannya neraka. Rasulullah Shollallaah SAW telah menjamin bahwa mayoritas umat Islam tidak mungkin berada dalam kesesatan, sebagai umat Islam sudah pasti kita wajib iman/percaya dan tidak ada keragu-raguan setitikpun pada beliau.

Semoga kita semua tergolong dalam kelompok As-Sawad Al-A’zhom (mayoritas umat Islam) yaitu kaum ahlussunnah wal jama’ah yang selalu berpedoman kepada Al-Qur’an, al-Hadits, al-Ijma’ wa al-Qiyas, yang kemudian pengamalan syari’atnya/fiqhnya berdasarkan salah satu dari 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali), aqidahnya berdasarkan faham Asy’ariyah-Maturidiyah, dan ihsannya mengikuti Syekh Imam Abu Qosim Al-Junaidi Al-Baghdadi.

Kelebihan Rasulullah SAW


Katakan adakah seseorang yang lebih hebat dari Rasulullah SAW?
Yang Allah membagi padanya rahmat untuk dia bagikan semesta yang jutaan malaikat kepadanya tak berhenti bersholawat, matahari karena doanya tenggelam terlambat, bulan terbelah dan pepohonan sujud padanya.

Katakanlah adakah yang lebih indah dari Rasulullah SAW?
Jika Nabi Yusuf mendapat separuh ketampanan, maka Rasulullah SAW telah diberi ketampanan yang sempurna.

Adakah yang lebih indah dari Rasulullah SAW?
Ditangannya ada berkah, dihatinya ada cinta, dimatanya ada telaga, didalamnya kita bisa berenang dalam sejuk kasihnya.

Katakanlah siapa yang lebih baik dari Rasulullah SAW?
Kasihnya dirasa hingga bahkan oleh si kafir yang durhaka, dermawannya tak pernah takut kefakiran mendera, tawadhu, sabar, syukur, ikhlas, berlapang dada, dan senyum dari bibirnya tak pernah sirnah.

Katakanlah adakah selain Rasulullah SAW yang sempurna?
Rasulullah SAW mengingat Allah disetiap waktunya. Memberi syafa'at hingga selamat umatnya dari siksa neraka, dan berkorban bahkan dengan darah dan air mata.

Wahai... Yang kami inginkan darimu, adalah bisa bersama denganmu Ya Rasulullah SAW

Kekhususan Nabi Muhammad SAWقال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الخصائص الكُبرى :
Berkata Al-Imam As-Suyuthi Ra didalam kitabnya Al-Khosooisul Kubro

" ما أُوتي نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنَبِيِّنا مُحمد ﷺ نظيرها أو أعظم منها ".
Tidak diberikan kepada seorang Nabi,suatu mu'jizat,tidak pula keutamaan kecuali mu'jizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Saw mampu menandingi-nya,bahkan lebih besar lagi atas mu'jizat yang diberikan ALLAH kepada Nabi kita Muhammad Saw

١- من خصائصه ﷺ أن الله أراه جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية .
1.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya beliau melihat malaikat Jibril As didalam bentuk aslinya

٢- من خصائصه ﷺ شَق صدره ، وجَعْل خاتم النبوة بين كتفيه .
2.Dan dari kekhususan Nabi Saw, dibelah dada beliau & dijadikan tanda ke-Nabi-an antara kedua pundak beliau

٣- من خصائصه ﷺ أن الله خَفَّف العذاب عن عمِّه أبي طالب بشفاعته ﷺ .
3.Dan dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya ALLAH meringankan adzab dari paman-nya karena sebab syafa'at Nabi Saw

٤- من خصائصه ﷺ رحلة الإسراء والمعراج .
4.Dan dari kekhususan Nabi Saw, diperjalankan atas beliau isra'&mi'raj

٥- من خصائصه ﷺ صلاته إماماً بالأنبياء والمرسلين في بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج
5.Dan dari kekhususan Nabi Saw, beliau menjadi imam ketika sholat bersama para Nabi & para Rosul di Baitul Maqdis ketika perjalanan isra'&mi'raj

٦- من خصائصه ﷺ القرآن الكريم
6.Dari kekhususan beliau Saw,diturunkannya Al-Qur-an

٧- من خصائصه ﷺ أن معجزته - وهي القرآن الكريم - مستمرة إلى يوم القيامة
7.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya mu'jizat beliau yaitu Al-Qur'an akan selalu langgeng, ada sampai hari qiamat

٨- من خصائصه ﷺ أنه أوتي الكتاب وهو أُمي لا يقرأ ولا يكتب
8.Dan dari kekhususan Nabi Saw,diberikan Al-Qur-an sedangkan beliau dalam keadaan ummi tidak membaca tidak menulis

٩- من خصائصه ﷺ أن في كتابه الناسخ والمنسوخ
9.Dan dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya didalam al-qur'an terdapat yang menghapus dan yang terhapus

١٠- من خصائصه ﷺ أنه خاتم النبيين وآخرهم بعثاً
10.Dari kekhususan Nabi Saw,beliau sebagai penutup para Nabi&Nabi paling akhir didalam peng-utusan.

١١- من خصائصه ﷺ أن شرعه مُؤبّد إلى يوم القيامة ، وناسخ لجميع الشرائع قبله .
11.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya syariat beliau akan selamanya sampai hari qiamat & syariat beliau menghapus seluruh syariat-syatiat sebelumnya

١٢- من خصائصه ﷺ أنه أُعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش .
12.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya diberikan kepada beliau ayat-ayat penutup dari surat Al-Baqarah, dari simpanan dibawah Arsy ALLAH SWT

١٣- من خصائصه ﷺ إيتاؤه سورة الفاتحة .
13.Dari kekhususan Nabi Saw, pemberian kepada Beliau surat Al-Fatihah

١٤- من خصائصه ﷺ عموم دعوته للناس كافة .
14.Dari kekhususan Nabi Saw, dakwah beliau untuk seluruh manusia

١٥- من خصائصه ﷺ أنه أكثر الأنبياء تابعاً .
15.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya Beliau adalah seorang Nabi yang paling banyak pengikutnya.

١٦- من خصائصه ﷺ أنه غُفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر .
16.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya beliau diampuni kekurangan (meskipun beliau tidak ada kekurangannya) yang akan datang atau yang telah lalu

١٧- من خصائصه ﷺ أن الله أعطاه نهر الكوثر .
17.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya ALLAH memberikan kepada Beliau telaga Kautsar

١٨- من خصائصه ﷺ أنه مُرسل إلى الجن بالإجماع .
18.Dari kekhususan Nabi Saw sesungguhnya Beliau diutus kepada jin & ini adalah pendapat yang telah disepakati

١٩- من خصائصه ﷺ أن نهره الكوثر أعظم حياض الأنبياء .
19.Dari kekhususan Nabi Saw sesungguhnya telaga Kautsar adalah telaga terbesar dari telaga-telaga milik para Nabi

٢٠- من خصائصه ﷺ أن الله أمدَّه بالملائكة في غزواته
20.Dan dari kekhususan Nabi Saw sesungguhnya ALLAH memberikan bantuan para malaikat didalam pertempuran-pertempuran Beliau Saw.

٢١- من خصائصه ﷺ إعطاؤه المقام المحمود ، وهي الشفاعة العُظمى لبدء الحساب
21.Dari kekhususan Nabi Saw...pemberian kepada Beliau kedudukan yang terpuji yaitu syafa'at terbesar ketika permulaan perhitungan(hisab)

٢٢- من خصائصه ﷺ أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة
22.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya Beliau makhluk pertama kali yang terbelah kuburan-nya dihari kiamat

٢٣- من خصائصه ﷺ أنه يُعطى لواء الحمد يوم القيامة
23.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya Beliau diberikan bendera pujian di hari kiamat

٢٤- من خصائصه ﷺ أنه أول من يدخل الجنة
24.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya Beliau-lah yang pertama kali masuk syurga

٢٥- من خصائصه ﷺ إقسام الله تعالى بحياته في كتابه الكريم
25.Dari kekhususan Nabi Saw...ALLAH bersumpah demi kehidupan Beliau didalam Al-Qur'an..."Demi umurmu (Nabi Muhammad sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)".surat Al-Hijr;72.

٢٦- من خصائصه ﷺ كونه رحمة للعالمين حتى للكفار بتأخير العذاب ، ولم يُعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم
26.Dari kekhususan Nabi Saw, Beliau adalah rahmat bagi seluruhnya sampai-sampai pada orang kafir sekalipun berupa pengakhiran adzab atas mereka, mereka tidaklah dipercepat adzabnya (tidak diadzab didunia) seperti yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu

٢٧- من خصائصه ﷺ إسلام قرينه .
27.Dari kekhususan Nabi Saw, Islamnya orang-orang yang dekat dengan beliau

٢٨- من خصائصه ﷺ أن الله لم يُنادِهِ بالقرآن باسمه تشريفاً وتعظيماً له .
28.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya ALLAH tidak menyebut nama Beliau langsung didalam Al-Qur'an sebagia bentuk pemulyaan & peng-agungan kepada Beliau

٢٩- من خصائصه ﷺ تحريم ندائه باسمه ﷺ على الأُمة .
29.Dari kekhususan Nabi Saw, pengharaman pemanggilan nama beliau langsung atas umat ini (jika langsung bertemu dengan Nabi Saw)

٣٠- من خصائصه ﷺ أن الميت يُسأل عنه في قبره .
30.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya mayit dikuburnya akan ditanya tentang pengikutan kepada Beliau

٣١- من خصائصه ﷺ أن الله أخبره بالأمور الغيبية المستقبلية .
31.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya ALLAH mengabarkan kepada Beliau tentang urusan-urusan yang ghaib yang terjadi pada zaman yang akan datang

٣٢- من خصائصه ﷺ تحريم نكاح أزواجه من بعده أبداً.
32.Dari kekhususan Nabi Saw,pengharaman menikahi istri-istri Beliau selamanya setelah wafatnya Beliau

٣٣- من خصائصه ﷺ أن الله تولى تبرئته عما يَنسِب إليه أعداؤه.
33.Dari pengkhususan Nabi Saw, ALLAH yang langsung menghadapi, membantah segala cacian yang dilontarkan musuh-musuh Beliau

٣٤- من خصائصه ﷺ أن الله أطلعه على الجنة والنار .
34.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya ALLAH SWT menampakkan kepada beliau surga&neraka

٣٥- من خصائصه ﷺ أنه يَرى مَن خلفه في الصلاة .
35.Dari kekhususan Nabi Saw, beliau dapat melihat dari belakang(tanpa menoleh) ketika Beliau tengah sholat.

٣٦- من خصائصه ﷺ إيتاؤه جوامع الكلم
36.Dari kekhususan Nabi Saw, Beliau diberikan kemampuan didalam sedikit lafadz bicaranya tetapi mengandung banyak makna

٣٧- من خصائصه إيتاؤه مفاتيح خزائن الأرض
37.Dari kekhususan Nabi Saw Beliau diberikan kunci-kunci simpanan-simpanan harta dibumi

٣٨- من خصائصه اختصاصه بشرح الصدر ، ووضع الوزر ، ورفع الذكر
38.Dari kekhususan Nabi Saw,ALLAH melapangkan dada(hati) Beliau, dihilangkan segala kekurangan & diangkatnya nama Beliau

٣٩- من خصائصه ﷺ أنه أكرم الخلق على الله
39.Dari kekhususan Beliau Saw sesungguhnya Beliau paling mulia-nya makhluk disisi ALLAH SWT

٤٠- من خصائصه ﷺ أن كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبه ﷺ
40.Dari kekhususan Beliau Saw,sesungguhnya seluruh nasab terputus dihari kiamat kecuali nasab yang bersambung dengan Beliau Saw

٤١- من خصائصه ﷺ تفضيل أصحابه على جميع العالمين سِوى الأنبياء والمرسلين
41.Dari kekhususan Beliau Saw, keutamaan para sahabat Beliau dari makhluk yang lainnya kecuali para Nabi & para Rasul

٤٢- من خصائصه ﷺ أن الله جمع له كل مراتب الوحي
42.Dari kekhususan Beliau Saw, sesungguhnya ALLAH SWT mengumpulkan untuk Beliau segala kedudukan didalam penyampaian wahyu

٤٣- من خصائصه ﷺ تسميته أحمد
43.Dari kekhususan Nabi Saw, penama-an Beliau dengan nama Ahmad

٤٤- من خصائصه ﷺ أنه بُيِّن له في أمر الدَجَّال مالم يُبين لنبي قبله
44.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya Beliau telah dijelaskan tentang dajjal yang tidak pernah dijelaskan untuk Nabi sebelum Beliau٤٥- من خصائصه ﷺ أن الله أخبره بالمغفرة وهو حي
45.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya ALLAH mengabari Beliau dengan mendapatkan pengampunan pada saat Beliau masih hidup.

٤٦- من خصائصه ﷺ تفضيل بلده مكة على سائر البلاد
46.Dari kekhususan Nabi saw peng-utama-an daerah asal Nabi yaitu Mekah daripada daerah yang lain

٤٧- من خصائصه ﷺ أن الصلاة في مسجده النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام
47.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya sholat dimasjid Nabawi lebih utama dari 1000x sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Harom Mekkah

٤٨- من خصائصه ﷺ أن الدَجَّال لا يدخل بلديه مكة والمدينة
48.Dari kekhususan Nabi Saw sesunnguhnya dajjal tidak akan masuk 2 daerah Beliau,Mekah&Madinah

٤٩- من خصائصه ﷺ أن الطاعون لا يدخل مدينته
49.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya wabah penyakit tidak akan masuk kota Madinah

٥٠- من خصائصه ﷺ تَكفَّل الله سبحانه بإظهار دينه على جميع الأديان
50.Dari kekhususan Nabi Saw, ALLAH yang langsung menampak-kan agama Islam daripada agama yang lain(dari syariat Nabi yang terdahulu)

٥١- من خصائصه ﷺ أن الإيمان يرجع إلى مدينته في آخر الزمان
51.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya keimanan akan hanya didapatkan di Madinah pada akahir zaman

٥٢- من خصائصه ﷺ أن مابين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة
52.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya antara rumah Beliau&mimbar Beliau adalah salah satu kebun dari kebun-kebun surga

٥٣- من خصائصه ﷺ أن منبره على حوضه يوم القيامة
53.Dari kekhususan Beliau Saw, sesungguhnya mimbar Beliau berada diatas telaga Beliau di hari kiamat

٥٤- من خصائصه ﷺ أن صحبته تثبت بنظرة واحدة له مع الإيمان به ، أما غيره من الناس فلا تثبت صحبتهم لبعض إلا بالمعاشرة الطويلة
54.Dari kekhususan Nabi Saw, sesungguhnya yang dikatakan sebagai sahabat Beliau hanya cukup dengan pandangan kepada Beliau walau sesaat&dengan perasaan iman percaya kepada Beliau,sedangkan pada manusia yang lain,tidak dikatakan sahabatnya kecuali apabila bersama dalam waktu yang lama

٥٥- من خصائصه ﷺ أن المصلي يُخاطبه وهو في صلاته - وذلك في التحيات في الصلاة
55.Dari kekhususan Nabi Saw,sesunnguhnya orang yang sholat ber-interaksi berbicara dengan Beliau pada saat tengah sholatnya&itu terjadi ketika duduk didalam tahyat

٥٦- من خصائصه ﷺ وجوب محبته ﷺ
56.Dari kekhususan Nabi Saw,wajibnya cinta kepada Beliau

٥٧- من خصائصه ﷺ أن الله ذكر أعضاءه في كتابه الكريم فذكر :
57.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya ALLAH SWT, sesungguhnya ALLAH menyebutkan anggota tubuh Beliau didalam kitabNya(yang terdahulu)yang mulia,maka ALLAH menyebutkan;
١- وجهه
1.Wajah Beliau
٢- لسانه
2.Lisan Beliau
٣- عينيه
3.Kedua mata Beliau
٤- يده
4.Tangan Beliau
٥- عنقه
5.Leher Beliau
٦- صدره
6.Dada Beliau
٧- ظهره
7.Punggung Beliau
٨- قلبه
8.Hati Beliau

٥٨- من خصائصه ﷺ أنه معصوم من الشيطان في جميع أقواله وأفعاله
58.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya Beliau terjaga dari setan disemua perkataan-perkataan&perbuatan-perbuatan Beliau saw.

٥٩- من خصائصه ﷺ زواجه أكثر من أربع
59.Dari kekhususan Nabi Saw,pernikahan Beliau lebih dari 4

٦٠- من خصائصه ﷺ أن من رآه في المنام فقد رآه ، فإن الشيطان لا يتمثل به ﷺ
60.Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya barangsiapa yang mimpi Nabi Saw,maka memang benar-benar dia melihat NabiSaw karena setan tidak akan mampu menyerupa bentuk dengan Nabi Saw.

٦١- من خصائصه ﷺ أن الله وعده بالعصمة من الناس
61-Dari kekhususan Nabi Saw sesungguhnya ALLAH menjanjikan-nya dengan penjagaan dari manusia

٦٢- من خصائصه ﷺ أن الكذب عليه ليس مثل الكذب على غيره
62.Dari kekhususan Nabi Saw sesungguhnya berbohong atas nama Nabi tidak-lah sama dosanya dengan berbohong atas selain Beliau

٦٣- من خصائصه ﷺ تحريم رفع الصوت فوق صوته ﷺ حياً وميتا
ً63.Dari kekhususan Nabi Saw pengharaman pengangkatan suara diatas suara Beliau Saw baik ketika hidup atau ketika wafat Beliau Saw

٦٤- من خصائصه ﷺ أن مَن حلف عند منبره كاذباً دخل النار
64.Dari kekhususan Nabi Saw sesungguhnya barangsiapa yang bersumpah palsu ketika berada di mimbar Beliau saw,masuk neraka

٦٥- من خصائصه ﷺ طيب عرقه ، وريحه ، ولين ملمسه
65-Dari kekhususan Nabi Saw wangi keringatnya&aroma tubuhnya serta lembut ketika disentuh

٦٦- من خصائصه ﷺ أن تطوعه في الصلاة قاعداً كتطوعه قائما
ً66-Dari kekhususan Nabi Saw,sesungguhnya sholat sunnah Beliau didalam duduk seperti sholat sunnah Beliau dalam keadaan berdiri

٦٧- من خصائصه ﷺ أن الصدقة لا تَحلّ له ولا لأهل بيته
67-Dari kekhususan Nabi Saw sesungguhnya shodaqoh tidak diperbolehkan bagi Beliau beserta Ahlu Bait-nya.

Keistimewaan 10 Rajab


Syiakina KH Maimoen Zubair pernah Dawuh :
.
"dalam bulan Rajab sebenarnya ada dua peristiwa besar, yakni Isra' Mi'raj dan pindahnya Nur Nabi Muhammad SAW dari punggung Sayyidina Abdullah bin Abdul Mutholib ke rahim Sayyidah Aminah binti Wahab atau disebut wiladah pertama .

Hal ini bertepatan dengan tanggal 10 Rajab. Karena itu disunnahkan berpuasa untuk menghormati berpindahnya nur itu. Disamping itu karena ada hadits juga .

Peristiwa Isra' Mi'raj, banyak orang yang tahu, bahkan banyak juga yang memperingatinya secara besar-besaran. Namun untuk peristiwa kedua (wiladah pertama) hanya orang khowas yang tahu .Memperingatinya pun tidak boleh dibesar besarkan, cukup dengan berpuasa sebagai rasa syukur. Wiladah pertama ini yang disebut dengan wiladah haqiqiyyah. Maka dalam kitab al-Barzanji disebutkan banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi bersamaan dengan peristiwa itu". .

Penjelasan Syaikhina diatas disampaikan kepada santr Madrasah Ghozaliyah Syafi'iyah (MGS) Sarang, kabupaten Rembang. .

Ini termasuk yang melatarbelakangi mengapa Syaikhina menganggap bahwa al Barzanji lebih ilmiah daripada yang lain .

Salah satu santri Al-Anwar Sarang Kabupaten Rembang, juga pernah mengungkapkan, biasanya KH Maimoen Zubair melakukan puasa setiap tanggal 10 Rajab .

Kemulian Mencintai Ulama Pewaris NabiRiwayat Ka’ab bin Al-Ahbar r.a berkata : "Pada hari hisab Allah akan menghitung amalan para hambanya, dan mereka yang memiliki amalan buruk akan pergi ke neraka, dan mereka yang memiliki amalan baik pergi ke surga, dan diriwayatkan ada seorang hamba yang saat itu diputuskan untuk pergi ke neraka.

kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril AS. untuk segera menghadang dan mendatanginya dalam perjalanannya menuju neraka dan kemudian menanyainya apakah pernah datang ke majelis seorang ulama agar dapat diampuni dosa-dosanya, maka malaikat Jibril bertanya "wahai si fulan apakah engkau pernah mendatangi majeis seorang Ulama?" maka si fulan menjawab "tidak pernah" mendapatkan jawaban tidak, malaikat Jibril kembali ke hadapan Allah dengan memberikan jawaban tersebut.maka disuruhlah kembali oleh Allah untuk menanyainya lagi apakah hamba tersebut pernah mencintai seorang ulama, maka malaikat Jibril kembali lagi menanyai si fulan dan mendapatkan jawaban tidak.

maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menanyakan lagi apakah dia pernah duduk dan makan ditempat yang dihadiri oleh seorang ulama, maka malaikat Jibril kembali menanyai lagi dan jawabannya tetap sama yaitu tidak,

kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk bertanya lagi, apakah dia pernah tinggal di sebuah tempat yang terdapat Ulamanya di daerah tersebut, maka jawabannya juga tidak,

Allah tetap memerintahkan malaikat Jibril untuk tetap menanyainya apakah namanya sama dengan nama salah seorang Ulama, maka malaikat Jibril tetap mendapatkan jawaban tidak, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk bertanya kembali apakah dia pernah mencintai seorang yang orang dicintainya tersebut pernah mencintai seorang ulama?, barulah malaikat Jibril mendapatkan jawaban iya untuk dilaporkan kepada Allah SWT.

Maka Allah berfirman kepada Malaikat Jibril “Tariklah tangan hamba itu dan tuntunlah ke surga, sesungguhnya aku telah mengampuninya, karena dia mencintai seorang yang pernah cinta kepada Ulama.”

Jumat, 27 Juli 2018

Kalam Nasehat Prof. DR. Al Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bilfaqih"Landasan yang paling ampuh dan sangat kuat adalah rasa iman kepada Allah dan Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wa 'Alaa Alihi Wa Sallam."

"Yang disebut Wali adalah seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya."

"Jadilah orang yang shaleh, karena orang-orang yang shaleh akan bahagia di dunia dan di akherat. Dan jadilah orang yang benar, jangan menjadi orang yang pintar, karena orang yang pintar belum tentu benar, tetapi orang yang benar sudah pasti pintar."

"Ilmu itu membutuhkan amal, sedangkan amal membutuhkan keikhlasan dan keikhlasan tersebut membutuhkan cahaya."

"Bukan di namakan hidup bagi seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul Nya, serta tidak pula mengenal ajarannya."

"Ilmu tidak akan berguna bagi murid pembohong." Maksudnya gemar membohongi Allah SWT, RasulNya SAW, gurunya dan dirinya sendiri.

"Bukanlah di namakan hidup bagi seseorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan."

"Sebarkanlah ajaran Agama Islam di manapun engkau berada dengan membawa bekal ilmu."

"Yang di perlukan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia adalah ketenangan batin."

"Bagaimana sebagian kalian telah mencaci maki para sahabat Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wa 'Alaa Alihi Wa Sallam sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah rela dan ridlo kepada mereka.""Diantara ciri — ciri seseorang yang hatinya bersih adalah apabila ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ia menangis."

"Islam merupakan agama yang sangat rasional dan sebagai agama perjuangan."

"Muslim sejati apabila di timpa sesuatu apapun maka ia tetap tenang dan ikhlas dan rela menerima segala keputusanNya."

"Cobaan dan ujian apabila di terima dengan ikhlas dan husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka akan mendekatkan seseorang tersebut kepada derajat kewalian."

"Bukan di katakan berilmu apabila tidak di sertai ketaqwaan dan bukanlah di namakan berakal apabila tidak di hiasi adab serta budi pekerti."

"Seseorang yang menaruh rasa cinta kepada Baginda Muhammad Shallahu 'Alaihi Wa 'Alaa Alihi Wa Sallam tidak akan pernah merugi di dunia dan akhirat."

500 lebih Foto Abah Guru Sekumpul

para pencinta dan perindu