Selasa, 23 Agustus 2016

Pentingnya Mempunyai Guru Yang Ilmunya Bersanad


Suatu hari Allamah Allahyarham Guru Bakrie gambut mendatangi Syaikhona Abah Guru Sekumpul utk meminta ijin membacakan kitab dikampung krn di minta oleh org kampung.
Maka berkata Syaikhona... Bakrie ikam ada baisi gawian yg lain kh selain hndk bebacaan ne. Mun ikam kdd gawian baik begawi gin dl yg sekira gawian itu kw meongkosi hidup ikam. Mun sdh ada gawian,ayu ja bebacaan ikam di kampung membacakan kitab.
Ngalih kawa ikhlas bebacaan tu mun kdd gawean krn hati msh ada maunting amplop barian urang.

Syaikhona Abah guru sekumpul selalu menasehati kalo belajar dgn guru maka jgn sembarang ambil guru tp lihat dulu guru itu,siapa yg memberi ijin guru itu utk bebacaan dan siapa guru nya serta siapa guru dari guru nya.
Itulah nama nya Sanad Keguruan.
Dalam berguru atau mencari guru paling tdk hrs ada 2 hal yg di lihat dari Guru itu yaitu...
1. SANAD KEGURUAN
2. SANAD KEILMUAN.
Ulama berkata sanad adalah senjata kami para ulama sekiranya tdk ada sanad maka orang akan seenaknya berbicara masalah agama tnp bisa di pertanggung jawabkan dunia akhirat.

1. Sanad Keguruan.
Sanad keguruan sangat penting agar kita tahu bahwa semua yg di ajarkan guru itu berasal dari guru nya dan guru nya berasal dr guru nya smp kpd Rasulallah. Dan apa yg di ajarkan bisa di pertanggung jawabkan dunia akhirat.
Para habaib dan ulama serta guru guru ahli sunah wal jamaah menjadikan hal utama mempunyai sanad keguruan ini shg apa yg di ajarkan lebih berkah lebih cepat di pahami jemaah dan lbh mudah di amalkan krn guru yg mempunyai sanad keguruan lngsng tersambung kpd gurunya dan guru dari gurunya smp kpd Rasulallah.
Seperti Syaikhona Habibana Al habib Munzir al Musawa dan Syaikhona Abah guru sekumpul mempunyai sanad keguruan lngsng menyambung kpd Rasulallah.
Contoh Sanad keguruan dr Syaikhona Abah guru sekumpul.
KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghoni Sekumpul Martapura, mengambil dari
1. Syekh Sarwani bin Abdan al-Banjari kemudian pindah ke bangil,dari
2. Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari,dari
3. Syekh Mahfuzh bin Abdullah Attarmasi,dari
4. Syekh Muhammad Nawawi Banten dari
5. Syekh SyihAbuddin al-Banjari,dari
6. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kelampayan dari
7. Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi,dari
8. Syekh Muhammad Sa'id bin Sunbul,dari
9. Syekh ied bin Ali annamrisi,dari
10. Syekh Abdullah bin Salim Al Bashri dari
11. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad al Makki,dari
12. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Azzamzami,dari
13. Syekh Ahmad bin Hajar al Haitami, yang di kenal dengan Ibnu Hajar pengarang tuhfah,dari
14. Syaikhul Islam Zakaria al-Anshori,pengarang fathul wahhab,dari
15. Amirul Mu'minin fil hadist Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani pengarang
fathul bari,dari
16. Imam Umar bin Ruslan al-Bulqini dan Imam Abdurrahim bin Husain al-Iraqi, dan Abu ishaq
attanukhi,ketiganya dari
17. Imam Ali bin Ibrahim al-Attor,dari
18. Syaikhul Islam Mujtahid Mazhab Imam yahya bin syarafuddin an nawawi,dari
19. Imam Abul Hasan, Salar bin Hasan al halabi al irbili,dari
20. Imam Muhammad bin Muhammad al quzwaini,dari
21. Imam Abdul Goffar bin Abdul Karim al qurwaini,dari
22. Imam Abdul Karim bin Muhammad arrafi'i,dari
23. Imam Muhammad bin Abdul Karim arrafi'i dari
24. Imam Muhammad bin Yahya an nais Aburi,dari
25. Imam Muhammad bin Muhammad al Gozali pengarang Kitab Ihya,dari
26. Imam Abdul Malik bin Abdullah al juwaini atau di kenal dengan Imamul Haramain,dari
27. Imam Abul qasim al iskafi,dari
28. Imam Abu ishaq asy syarazi,dari
29. Imam Hujjatul Islam Ali bin Ismail atau di kenal dengan Abul Hasan al asy'ari,dari
30. Imam Abu ishaq al marwazi,dari
31. Imam Ahmad bin Umar al bagdadi,dari
32. Imam Usman bin sa'id al anmathi dari
33. Para ashh Abussyafi'i,
1. Imam Muzani, Ismail bin Yahya,
2. Imam Buwaithi, Abu Ya'qub bin Yusuf,
3. Imam Harmalah bin Yahya
Dan Para ash hab yang lain nya, mereka semua mengambil ilmu dari
34. Imam Muhammad bin Idris assyafi'i,dari
35. Imam Malik bin Anas,dari
36. Imam Nafi seorang tabi'in pembantunya Ibnu Umar,dari
37. Seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau langsung dari
SAYYIDINA Rasulallah Muhammad BIN Abdullah.

Dan Sanad Keguruan dr Syaikhona Habibana al Habib Munzir al musawa.
Al-Habib Munzir bin fuad Al-Musawa berguru kepada Guru Mulia Al-Imam Al-Allamah Al-Hafizh Al-Musnid Al-Arifbillah Sayyidi Syarif Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Syeikh Abu Bakar bin Salim,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Abdulqadir bin Ahmad Assegaf,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Abdullah Assyatiri,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi (simtuddurar),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur (shohibulfatawa),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdullah bin Husen bin Thohir,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Umar bin Seggaf Assegaf,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Hamid bin Umar Ba’alawiy,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Habib Al-Hafizh Ahmad bin Zein Al-Habsyi,
Dan beliau berguru kepada Al-Imam Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad (shohiburratib),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Husein bin Abubakar bin Salim,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abubakar bin Salim (fakhrulwujud),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Syahabuddin,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdurrahman bin Ali (Ainulmukasyifiin),
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Ali bin Abubakar (assakran),
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abubakar bin Abdurrahman Assegaf,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdurrahman Assegaf,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Muhammad Mauladdawilah,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Ali bin Alwi Al-ghayur,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Hafizh Al-Imam faqihilmuqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawiy,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali bin Muhammad Shahib Marbath,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad Shahib Marbath bin Ali,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali Khali’ Qasam bin Alwi,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Alwi bin Muhammad,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Alwi,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Alwi bin Ubaidillah,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arrumiy,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Isa Arrumiy bin Muhammad Annaqib,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad Annaqib bin Ali Al-Uraidhiy,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali Al-Uraidhiy bin Ja’far Asshadiq,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ja’far Asshadiq bin Muhammad Al-Baqir,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali Zainal Abidin Assajjad,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Husein ra,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib ra,
Dan beliau berguru kepada Semulia-mulia Guru, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, maka sebaik-baik bimbingan guru adalah bimbingan Rasulullah SAW.

Sehingga Sanad keguruan adalah hal penting utk kita belajar ilmu agama dengan guru itu dan ilmu itu benar benar berkah dan bisa di pertanggung jawab kan dunia akhirat.

2. Sanad Keilmuan.
Syaikhona Abah Guru Sekumpul selalu menasehati agar belajar dengan guru yg berkitab. Artinya belajar dengan guru yg menggunakan kitab bukan dgn guru yg tdk menggunakan kitab atau hanya nukilan nukilan. Karena dengan Kitab dapat di pertanggung jawabkan ilmu nya di dunia dan akhirat.Dalil dalil dari ilmu itu pun jelas dan bisa di pertanggung jawab kan.
Sanad keilmuan juga sangat penting agar ilmu dr kitab kitab yg di baca adalah kitab kitab yg muktabar yg di perpegangi oleh Ahli sunah wal jamaah.Di karang oleh para habaib dan ulama ulama Ahli Sunah wal jamaah dan dpt ijazah lngsng dari pengarang nya melalui guru ke guru.
Sanad ini di perlukan agar guru yg membaca kan kitab itu mendapat ijazah lngsng dr guru nya dan guru itu dr guru nya dan dari guru guru nya sampai menyambung kpd pengarang kitab langsng dan pengarang kitab menyambung lngsng kpd Rasulallah.
Sehingga benar benar ilmu yg di bacakan itu membawa keberkahan bagi jemaah yg belajar .Dan keberkahan itu di dapat dari bersambung nya sanad guru ini smp kpd pengarang dan kepada Rasulallah.
Sehingga kita tahu kitab yg tdk tersambung kpd pengarang nya dan pengarang nya tdk tersambung kpd Rasulallah tdk bisa kita perpegangi sbg golongan Ahli Sunah wal jamaah.
Seperti saat guru membacakan kitab Ihya Ullumuddin maka guru ini mendapatkan sanad ijazah dr guru nya dan guru ini mendapatkan sanad ijazah dr guru nya sampai bersambung sanad ijazah ini kpd pengarang kitab langsng yaitu Al Imam Al Gazali dan Imam Al Gazali bersambung kpd Rasulallah.
Begitu juga dgn amalan amalan mendapatkan sanad ijazah dr guru ke guru sampai kpd ulama yg membuat amalan itu.
Itulah penting nya Sanad Keguruan dan Sanad keilmuan dalam kita menentukan utk berguru karena salah memilih guru bisa sesat.

Rasulallah bersabda....
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain.

Adab Bertamu Dan Saat Bertemu Kepada Guru Dan Orang Soleh.Dalam bertamu kpd Guru maupun Orang Soleh ada tuntunan adab yg di ajarkan guru guru.
Adapun Adab adab itu sbg berikut.
1. Jangan banyak bicara dan bicara saat di tanya.

Al alimul Al allamah Abah Haji Guru Zuhdi berkata apabila kita bertamu kpd guru maupun org soleh itu mk hendak nya jgn terlalu banyak bicara atau bore. Bicara saat di tanya oleh guru itu.
Seperti Guru menanyakan kabar mk jawab dgn ringkas.
Kemudian Guru akan bertanya tentang hajat dan keperluan kita maka jawab juga dgn ringkas apa hajat kita. Apabila guru tdk bertanya maka sebaiknya jgn bicara atau diam terlebih baik. Berbicara langsung ke pokok masalah yaitu apa hajat dan keperluan kita.

2. Minta doakan kpd guru.
Selalu apabila bertamu kpd guru dan orang soleh minta doa kan kpd mereka.
Syaikhona Abah Guru berkata...Aku kedatangan tamu murid ku yg mau menunaikan ibadah haji. Sebagai adab nya kpd peguruan mk murid ku ini memberitahukan dia akan pergi haji dan meminta doa kan kpd aku agar pulang dgn selamat dan minta doakan menjadi haji yg mabrur serta di mudahkan selama disana. Dan aku memuji adab murid ku itu yg msh sempat meminta kan doa kpd aku.
Syaikhona Abah Guru selalu berkata selalu lah minta doakan setiap kalian ketemu guru maupun org soleh.

3. Minta angkat anak dunia akhirat.
Saat Al Allamah Allahyarham Guru Bakrie gambut menunaikan ibadah haji maka beliau datang kpd Syaikhona Abah guru utk ijin mau menunaikan ibadah haji dan sekaligus minta doakan.
Al allamah Allahyarham Guru Bakrie bertanya kpd Syaikhona Abah guru siapa dan dimana tempat wali qutub di madinah. Maka Syaikhona mengatakan nama serta tempat nya.
Syaikhona berpesan apabila ikam Bakrie bertemu Wali itu maka jgn lah banyak omong,diam aja minta doakan kpd wali itu dan minta angkat Anak dunia akhirat kpd wali itu cukup itu aja. Dan itu yg di lakukan Al Allamah Allahyarham Guru Bakrie sesuai perintah perguruan. Maka apabila bertamu kpd guru dan org soleh minta menjadi anak angkat beliau dunia akhirat.

4. Minta di jadikan Murid dunia akhirat.
Berkata Syaikhona Habibana Al Habib Munzir Al musawa.. apabila kalian bertamu atau bertemu habaib,guru guru maupun orang soleh maka selalu lah kalian minta angkat jd murid beliau dunia akhirat. Maka apabila engkau diangkat jd murid dunia akhirat mk engkau akan dpt safaat guru itu baik kalian msh hidup,maupun saat kalian di kubur dan di akhirat nanti. Saat bertamu kpd guru dan orang soleh maka yg utama dan penting minta dijadikan murid beliau dunia akhirat.

5. Berhadiah lah kpd Guru dan Orang soleh.
Syaikhona Abah guru sekumpul berkata apabila kalian bertamu kpd guru maupun orang soleh jgn lah hnya dgn membawa 10 jari kosong tp berilah sesuatu kpd guru maupun org soleh itu krn hadiah kalian akan menjadi berkah bagi kalian sendiri. Berilah semampu kalian,para guru dan org soleh tdk pernah mengharap apapun tp kita yg beradab kpd guru dan org soleh yg hrs berhadiah kpd mereka. Bahkan sekiranya guru dan org soleh ini wafat ,dan saat mengunjungi maqom nya tetap hrs berhadiah kpd beliau seperti memasukan uang di celengan sekitar maqom atau memberi org di sekitar maqom. Itu tanda kita tdk pelit. Habib Idris setiap kali bertemu dgn Al alimul Al allamah Abah Haji Guru Zuhdi selalu membawakan rokok. Karena rokok itu akan di bagikan Abah Haji kembali kpd petugas Majta maupun di pakai beliau sendiri.

Adab lebih tinggi dari ilmu. Allah lbh menyukai org yg beradab walau dia jahil di bandingkan orang yg tidak beradab walau dia alim.
Syaikhona Abah Guru sekumpul berkata.. orang yg tidak beradab seperti biawak.


Sabtu, 20 Agustus 2016

Apa Hukumnya Perabotan Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak


pertama2 dulu yg perlu kita fahami dalam masalah emas ini adalah:
1.sesuatu yg terbuat langsung dari emas dan perak murni
2.sesuatu yg ditambal dengan emas dan perak murni
3.sesuatu yg dilapisi,di kamuflasi di sapuh dgn emas dan perak

adapun masalah yang pertama sdh dibahas di episode 18,bila sesuatu yg terbuat dari emas dan perak murni itu berupa alat perabotan rumah,spt piring mangkok cangkir sendok baskom gayung dll...
maka hukum menggunakannya untuk aktivitas harian adalah haram bagi pria dan wanita,
bila yg dibikin dari emas itu berupa kalung,gelang,anting,cincin,maka bagi pria haram memakainya,bagi wanita boleh memakainya
bila yg dibikin dari perak itu berupa cincin,gelang,kalung,maka bagi pria wanita boleh memakainya,

kemudian masalah kedua: yaitu sesuatu yang ditambal dengan emas maupun perak,bagaimana rincian hukumnya? jawabannya dibwh ini:
ﻭﻣﺎ ﺿﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ 

dan haram juga hukumnya menggunakan alat perabotan rumah yang ditambal dengan bahan emas murni,
misalnya ceret tembaga yg sering digunakan untuk memasak air atau untuk melayani tamu menuangkan air,lalu ceretnya rongkang di higanya,kemudian ditambal dengan logam mulia emas murni 99,lalu di gunakan untuk memasak air,atau untuk melayani tamu,itu haram hukumnya,
atau cangkir besi rongkang,kemudian ditambal pakai emas murni,maka hukum menggunakan cangkir itu pun haram jg,
meskipun tambalan emasnya itu kecil ,gak begitu besar,tdk terlihat adanya model hiasan dicangkir itu,tetap haram,dan meskipun tambalannya itu karena ada hajat, itu pun jg haram hukumnya,
qiyaskan aja ke lainnya slain cangkir dan ceret,

ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺎ ﺿﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺇﻻ ﺿﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ

dan tidak haram menggunakan alat2 prabotan yang ditambal dengan bahan perak murni,tapi dgn syarat tambalannya to menggunakan peraknya sdkt ja,sisanya pakai logam lainnya,jangan banyak bnr peraknya,sekedar seperlunya aja,
atau amun rongkangnya halus ja,kdpp pakai perak ja sebarata'an menambalnya,halus ja pnk rongkangnya,

amun ganal bnr tambalan peraknya to,melebihi yg dperlukan,pdhl rongkangnya to halus ja,sakalinya be'istilah di ganali tambalan peraknya to hndk supaya kaliatan bagus dan mancilang jar,nah ini haram am,
tp amunnya rongkangnya ganal bnr,lalu diperlukan perak yg banyak untuk menambalnya,lalu ditambal ai se'ukuran rongkang to,hukum memakai ini tdk haram,asalkan cara menambalnya gak di hiasi gak di ukir mcm2,,

ﻭﻳﺤﻞ اﻟﻤﻤﻮﻩ ﺑﻬﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺭ

dan boleh memakai alat prabotan yg dikamuflasi atau disapuh dgn emas maupun perak,
dgn syarat bila alat prabotan yg disapuh td dipanaskan di api,kemudian sapuhan emas td meleleh,lalu diteliti ternyata tdk menghasilkan apa2,

misalnya cangkir besi metal,disapuh pakai emas,lalu berwarna kuning cangkirnya to,tp bl di panaskan di api emas sapuhan to kan meleleh,setelah diteliti lelehan emasnya to jd debu yg halus2 ja lbh halus dr inti atom,mun dijual ditoko emas ia kd payu jw toh,

beda halnya kalau dipanaskan di api kemudian emasnya lelehan,lalu setelah di teliti terkumpul emasnya banyak bnr smpy seperempat gram,dan pas dibawa ketoko emas payu dijual,itu maka am hukum memakai prabot yg di sapuh itu haram,krn emasnya to stlh dipisahkan lewat api menghasilkan suatu yg ada harganya,payu dijual,

perlu diketahui dl disini:
'illat atau alasan prabotan emas maupun perak itu di haramkan adalah karena 2 alasan,
pertama karena 'ainnya (zat emas perak itu sendiri)
kedua karena khuyala dan zinahnya (bakoyonya dan berhiasnya)
.
bila terkumpul 2 illat ini,maka mutlak haram hukumnya menggunakannya,
tp bila salah satunya hilang,maka tdk haram lg,atau paling tdk turun 1 derajat menjadi makruh
.
contohnya cangkir yg terbuat dari emas,kemudian cangkir itu dilapisi sebukuan dgn besi metal,jd emasnya takadalam,yg kaliatan dluar to cuma besi metal ja lagi,
maka hukum nya tdk haram lg,boleh menggunakan cangkir itu td,
karena kedua illat diatas tdk ada dalam hal ini,
ain/zat emasnya tertutupi,dan bakoyo nya kdd jw dsini,orang mlht kita minum dicangkir besi to kan biasa ja,
adapun cincin yg disapuh emas,ujar kita emas suasa kh sambatannya to,itu haram hukumnya bagi laki2 memakainya,wlwpn ketika dipanaskan di api tdk menghasilkan apa2,

wallahu a'lam

Tata Cara Bersiwak


adapun yang kita kaji dalam kitab bafadhal ini maka saya memaknakannya secara singkat agar mudah di faham adalah:
.
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﻝ اﻟﻔﻄﺮﺓ
.
ini satu fashal pada menjelaskan tentang "aktivitas seorang muslim dalam menjaga kualitas penampilan fisiknya yang sesuai tuntunan sunnah rasulullah"
(ini makna dari aku,mudahkan difahaminya,hehe).
.
ﻳﺴﻦ اﻟﺴﻮاﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ
.
disunatkan kita itu bersiwak di setiap situasi dan kondisi apapun,tapi jangan jua berlebihan bnr bersiwaknya,misalnya tiap 5 menit bersiwak,kalo kalo gusi bnr'ai cpt rusak,habis dagingannya,hehe...
.
ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻟﻜﻞ ﺇﺣﺮاﻡ ﻭﺇﺭاﺩﺓ ﻗﺮاءﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭاﻟﺬﻛﺮ ﻭاﺻﻔﺮاﺭ اﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺩﺧﻮﻝ اﻟﺒﻴﺖ ﻭاﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻡ ﻭﺇﺭاﺩﺓ اﻟﻨﻮﻡ ﻭﻟﻜﻞ ﺣﺎﻝ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻢ
.
dan kesunnahan bersiwak ini lebih ditekankan lg (sunnat mu'akkad) diketika wudhu (letak bersiwaknya itu dilakukan sebelum berwudhu pas antara membasuh dua telapak tangan dan kumur2)
dan diketika hendak melakukan sholat wajib maupun sunnat,pas sblm bertakbiratul ihram toh,besiwak dl,anyar takbir,
kalau misalnya sholatnya bnyak raka'atnya mcm tarawih,to tiap tiap sblm takbiratul ihram sunat mu'akkad besiwak,jgn di awal takbiratul ihram raka'at yg awal ja besiwaknya,lalu takbiratul ihram raka'at raka'at slanjutnya kd besiwak lg jar,kd kyt,
pokoknya lakukan terus bersiwak disetiap takbiratul ihram sholat apa aja,sm ada itu wajib atau sunat.
dan juga sunat mu'akkad bersiwak diketika hendak membaca alquran,membaca hadist dan membaca zikir,spt sholawat,dalail,hizb,wirid2n,mengajar dimajlis dll..
dan juga sunat mu'akkad bersiwak ketika gigi sudah kuning mulut berbau,
dan sunat mu'akkad jg diketika hendak masuk rumah,sekolah,masjid,langgar,majlis pengajian,majlis maulid dll..
dan diketika bangun tidur,diketika hendak tidur,
pokoknya secara garis besarnya kita itu ditekankan melakukan bersiwak disetiap keada'an yang mana mulut kita sering berubah,sama ada berubah baunya,warnanya maupun rasanya,
(bukan disunatkan berokok mun liur pina masam jar,haha,,ingatakan lah bersiwak,bukan berokok)
apalg kalau orang yg lg sekarat hndk mati to,bagus disiwaki supaya rohnya mudah keluar
.
ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻭاﻝ
.
cuma bila untuk orangyg sedang berpuasa,bersiwak mulai wkt subuh sampai tengah hari boleh2 aja,adapun imbah tengah hari jgn lg bersiwak dl,karena hukumnya makruh bisa mengurangi pahala puasa
.
ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺑﻜﻞ ﺧﺸﻦ ﻻ ﺃﺻﺒﻌﻪ
.
dan hasil (tetap mendapat jua) pahala bersiwak dengan memakai setiap benda yg sifatnya kasat kasat,kalau kita disini sikat gigi sama ja jw dah,yg pnting bersiwaknya asal jangan memakai jari2 dirinya,tp kalau memakai jari orang lain,asalkan jarinya kasat jw,maka itu hasil (tetap mendapat jua) pahala siwaknya,cumanya lah kawan kita ni hakunlah dulu tangannya kt pakai gasan kt besiwak,hehe.. iih jorok jar
.
ﻭاﻷﺭاﻙ ﺃﻭﻟﻰ ﺛﻢ اﻟﻨﺨﻞ
.
dan bersiwak memakai kayu arak (banyak ja dijual orang dipasaran) itu lebih utama/peringkat pertama,
peringkat keduanya batang2 kurma,
peringkat ketiga kayu garu
peringkat selanjutnya batang2 pohon lainnya yg ada serabut2nya
.
ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺎﻙ ﺑﻴﺎﺑﺲ ﻧﺪﻱ ﺑﺎﻟﻤﺎء
.
pada mulanya kita to disunatkan bersiwak dgn yg basah,tp kalau tdk dapat yg basah,adanya yg kering aja,tetap disunatkan jua bersiwak dgn yg kering td,tp sebelum disiwakakan dibasahi dl pakai air,jgn pakai liur,
dan kita juga boleh hukumnya bersiwak minjam get orang,tp harus dpt izin jw dl dari pemilik siwaknya itu,jgn asal ambil ja,mun kdd dpt izinnya haram to besiwaknya,
.
ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﺎﻙ ﻋﺮﺿﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻥ
.
cara mensiwaki gigi itu melebar,dari kanan ketengah stop dl,kemudian dr kiri ketengah lg,(faham ja toh barata'an gambarannya to kyp kyp)
kecuali mensiwaki lidah,kalau mensiwaki lidah itu caranya memanjang,jgn melebar,
.
cara memegang siwaknya itu kalau menurut syekh mahfuz termas:
وأن يجعل خنصره تحته والأصابع الثلاثة الباقية فوقه ولا يقبض السواك
.
jadi dia ini meletakkan jari kelengkingnya dibawah kayu siwak,adapun jari manis,jari tengah,jari telunjuk di atas kayu siwak,ibu jari yg menopang dibawah telunjuk,
jgn diganggam siwaknya to,salah kyt,hehe..
.
PENTING:
DI SAAT BERSIWAK ATAU SEBELUM BERSIWAK HARUS DISERTAKAN NIAT ITTIBA' ATAU MELAKSANAKAN SURUHAN NABI

sumber : ustadz Awi Mahmud

Selasa, 26 Juli 2016

K.H. Asmuni atau Guru Danau


K.H. Asmuni atau lebih dikenal dengan Abah Guru Danau dilahirkan pada tahun 1955 di Danau Panggang. Ayahnya bernama Haji Masuni dan ibunya bernama Hajjah Masjubah. Dia merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara. Ayahnya berasal dari daerah Danau Panggang sedang ibunya beretnis Dayak Bakumpai berasal dari daerah Marabahan yang pindah ke Danau Panggang. Dari garis ibunya Guru Danau menjadi bagian dari zuriat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lewat nasab Datu Tuan Guru H.Abdussamad. Sewaktu kecil, Guru Danau bernama Zarkasyi. Oleh seorang habib yang bernama Habib Salim Mangkatip nama itu diubah menjadi Asmuni. Menurut Guru Danau, Asmuni itu berarti berharga.

Guru Danau hidup di lingkungan keluarga yang sederhana dan taat beragama. Orang tuanya dahulu bekerja sebagai buruh kapal dengan pendapatan yang pas-pasan. Pendapatan yang pas-pasan itu tidak menghalangi semangat orangtuanya untuk membiayai pendidikannya di sejumlah pesantren baik yang berada di Kalimantan Selatan maupun di Pulau Jawa. Guru Danau termasuk beruntung, karena tidak banyak orang di daerahnya yang mampu dan memiliki kesempatan untuk berangkat ke Pulau Jawa untuk belajar meski dalam waktu singkat.

Guru Danau menempuh pendidikan tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiah Pesantren Mu‟alimin Danau Panggang (tamat tahun 1971) dan Madrasah Tsanawiyah Pesantren Mu‟alimin Danau Panggang (tamat tahun 1974). Setelah itu dia meneruskan studinya di tingkat atas (aliyah/ulya) di Pesantren Darussalam Martapura (tamat tahun 1977). Selama belajar di Martapura, selain belajar di Pesantren Darussalam, Guru Danau juga belajar dengan sejumlah ulama (tuan guru) yang bertebaran di Martapura. Salah satu ulama Martapura tempatnya belajar adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Ijai (w. 2005), salah satu ulama karismatik yang disebut juga dengan nama Guru Sekumpul.

Setelah tamat di pesantren Darussalam, Guru Danau sempat pulang ke kampung halamannya. Tidak lama kemudian, pada tahun 1978, atas anjuran Guru Ijai dia kembali belajar di Pesantren Datuk Kalampaian Bangil di Jawa Timur. Di sini dia belajar dengan ulama Karismatik keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yaitu Kyai Haji Muhammad Syarwani Abdan (w. 1989). Sebelum ke Bangil, Guru Danau terlebih dahulu ke Wonosobo menemui para habaib yang ada di sana dan mengambil tarikat Naqsyabandiyah dari salah seorang habaib bersama dengan Habib Lutfi Pekalongan. Setelah selesai belajar di Bangil, Guru Danau tidak segera pulang, dia terus memperdalam pengetahuan agamanya dengan mengunjungi dan belajar secara singkat kepada sejumlah ulama. Salah satu diantara ulama tempatnya belajar adalah Kyai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kegiatan belajar singkat dengan sejumlah ulama di Jawa ini dilakukan oleh Guru Danau untuk mendapat berkah ilmu dengan bertemu dan belajar kepada mereka. Hanya saja, studi Guru Danau di Pulau Jawa terutama di Bangil tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan. Dia kembali ke kampung halamannya untuk membuka pengajian.

Pada tahun 1980 Guru Danau menikah dengan Hj. Jamilah yang berasal dari Bitin. Inilah satu-satunya istri Guru Danau. Dia tidak ingin melakukan poligami seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama Banjar lainnya. Baginya, tidak ada alasan untuk dirinya beristri lebih dari satu. Apalagi dari perkawinannya itu, dia memperoleh tiga belas orang anak (enam putra dan tujuh putri). Dengan anak sebanyak ini, Guru Danau merasa tidak perlu menambah istri.

Setelah berumah tangga dan memiliki anak, aktivitas dakwahnya tidak terganggu. Malah sebaliknya, aktivitasnya semakin meningkat. Dia semakin aktif mengisi pengajian dan mengajar di pesantren. Seiring dengan itu, namanya pun semakin dikenal dan jadwal ceramahnya juga semakin padat. Di sela-sela kesibukannya itu, Guru Danau tidak lupa untuk tetap belajar. Secara rutin dia tetap mengikuti pengajian Guru Ijai di Martapura baik ketika masih di Keraton maupun setelah pindah ke Sekumpul. Guru Danau terus mengikuti pengajian Guru Ijai sampai sang guru meninggal dunia pada tahun 2005. Ketika ingin membuka pengajian, Guru Danau terlebih dahulu meminta izin kepada Guru Ijai. Sang Guru mengizinkan dengan syarat tidak boleh bapintaan (meminta dana dari masyarakat), harus memakai halat (dinding) yang memisahkan laki-laki dan perempuan, dan harus ikhlas. Agar seorang guru dapat ikhlas mengajar, dia harus memiliki kemandirian ekonomi. Dengan kemandirian ini, seorang guru dapat berkonsentrasi mengajar dan berdakwah tanpa mengharap imbalan uang.

Guru Danau membuka pengajian agama di Desa Bitin pada tahun 1978 (sebelum menikah) dan mengajar di Pesantren Salatiah. Pada tahun 1980, dia kembali membuka pengajian di kampung halamannya sendiri, Danau Panggang. Pada tahun-tahun awal, peserta pengajian Guru Danau di Bitin dan Danau Panggang tidak banyak. Bahkan, pada awal aktivitas dakwah dan pengajiannya itu, terdapat orang-orang tertentu yang tidak senang kepadanya.
Dia difitnah sebagai penceramah yang keras dan suka mengomel. Fitnah ini bertujuan agar orang tidak mau belajar kepadanya dan tidak mau mendengar ceramahnya. Untuk menangkal fitnah ini, Guru Danau memanfaatkan radio orari yang ramai digunakan ketika itu untuk menampilkan citra dirinya. Setelah dua bulan masyarakat mendengar ceramahnya, mereka pun menemukan gaya ceramah Guru Danau yang sesungguhnya. Ternyata Guru Danau tidak sejelek yang mereka bayangkan. Bahkan sebaliknya, mereka justru tertarik mengikuti pengajian dan ceramahnya.
Setelah fitnah itu terhenti dakwah melalui radio Orari ini dihentikan seiring dengan semakin bertambahnya jamaah yang menghadiri pengajiannya hingga lama-kelamaan mencapai ribuah orang. Pengajian di Bitin dilaksanakan pada Sabtu malam (malam Minggu) sedang di Danau Panggang dilaksanakan pada Senin Malam. Di Bitin, pusat pengajian bertempat di rumah Guru Danau di sekitar Pasar Bitin. Rumah ini terbuat dari kayu yang sederhana. Ruang dalam rumah yang dipakai untuk pengajian tidak luas. Tidak banyak jamaah yang bisa ditampung dalam rumah ini. Hanya mereka yang menjadi murid dekat sang guru atau tamu khusus saja yang dapat berada di sini. Karena tidak ada lapangan yang luas, ribuan jamaah pengajian menempati teras dan halaman rumah penduduk sekitar. Banyak dari mereka yang duduk berbaris di pinggir-pinggir jalan hingga mencapai beberapa kilometer. Hal serupa juga terjadi pada pengajian di Danau Panggang. Pusat pengajian bertempat di Mushalla Darul Aman, yang tepat berada di samping rumah Guru Danau. Mushalla Darul Aman merupakan mushalla kecil yang hanya mampu menampung puluhan jamaah. Ribuan jamaah yang jumlahnya lebih besar dari pengajian di Bitin harus menempati teras dan halaman rumah penduduk sekitar serta ruas jalan yang ada. Demikian juga demikian dengan mesjid yang ada disekitar tempat pengajian itu.

Pada dekade 1990-an (1998), Guru Danau kembali membuka pengajian di Mabuun Tanjung (Kabupaten Tabalong). Pada awalnya, Mabuun merupakan sarang pelacuran dan perjudian. Guru Danau berusaha memberantas penyakit sosial ini dengan cara menghubungi pihak-pihak berwenang untuk menutupnya. Namun usaha ini tidak berhasil. Akhirnya, beliau membuka pengajian di tempat itu.

Dengan adanya pengajian yang dihadiri oleh ribuan jamaah ini, praktik pelacuran dan perjudian itu berhenti dengan sendirinya. Pengajian di Mabuun ini kemudian menjadi pengajian Guru Danau yang terbesar karena dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Kuantitas jamaah yang hadir di tempat ini jauh lebih besar dibanding pengajian di Danau Panggang dan
Bitin.

Pengajian di Mabuun dilaksanakan pada malam Rabu setiap setengah bulan sekali. Jarak setengah bulan sekali (tidak seminggu sekali) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah pengajian untuk mengumpulkan uang untuk keperluan transportasi mendatangi tempat pengajian. Jamaah yang bertempat tinggal di kawasan Amuntai, Paringin, atau yang berada di kawasan Kalimantan Tengah (seperti Murung Raya) memiliki persiapan yang lebih luas untuk menghadiri pengajian di Mabuun. Komplek pengajian Guru Danau di Mabuun lebih luas dan lebih baik kondisinya dibanding pengajian di Bitin dan Danau Pannggang karena memiliki area yang lebih luas yang memungkinkan menampung puluhan ribu jamaah. Dengan kuantitas jamaah yang mencapai puluhan ribu jamaah ini, Pengajian Guru Danau di Mabuun disebut-sebut sebagai pengajian terbesar di kawasan Banua Anam.Dengan jumlah jamaah pengajian yang begitu banyak, tidak aneh kalau murid Guru Danau tersebar di mana-mana di Banua Anam. Murid-murid Guru Danau terutama murid-murid awalnya sangat taat dan setia kepadanya. Bahkan, sebagiannya berkhadam (berkhidmat) kepadanya dengan setia. Jika Guru Danau bepergian ke suatu tempat untuk keperluan pengajian, ceramah, ziarah atau keperluan lainnya, murid-murid dekatnya selalu mengikutinya. Karena itu, tidak mengherankan jika konvoi iringan-iringan mobil rombongan Guru Danau mencapai puluhan bahkan seratus buah mobil. Jika rombongan ini melintas, segera menjadi perhatian masyarakat karena panjangnya iring-iringan itu. Bahkan, pernah Guru Danau mencarter dua pesawat untuk mengangkut dirinya dan rombongannya menuju Jakarta. Selama bepergian ke beberapa daerah terutama di wilayah Kalimantan Tengah, Guru Danau sering berganti-ganti mobil saat dalam perjalanan. Mobil ketika pergi dan ketika pulang berbeda. Menurut Guru Danau, hal ini dia lakukan untuk kepentingan keamanaan. Dia mengungkapkan, bagaimanapun ada saja orang-orang yang tidak senang dengannya. Misalnya, dia mengaku telah berhasil mengislamkan 1400 orang Kristen Dayak di wilayah dakwahnya. Ini tentu membuat pastur-pastur Kristen marah dan tidak senang kepadanya. Karena itu, kalau Guru Danau melakukan perjalanan ke wilayah Kalimantan Tengah atau melewati kampung-kampung Dayak dia selalu berhati-hati. Orang-orang yang tidak senang kepadanya bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti mencelakai dengan menggunakan parang maya (santet khas Dayak).

Materi pengajian yang disampaikan oleh Guru Danau di beberapa pengajiannya meliputi materi tauhid, fiqih, tasawuf, hadis, tafsir, kisah-kisah dan lainnya. Beberapa kitab yang pernah diajarkan oleh Guru Danau di pengajiannya, diantaranya adalah Irsyad al-‘Ibad (Zainuddin al-Malibari), Nasha`ih al-‘Ibad (Nawawi al-Bantani), Muraqi al-‘Ubudiyyah (Nawawi al-Bantani), Risalah al-Mu’awanah (Abdullah al-Haddad), Nasha`ih al-Diniyyah (Abdullah al-Haddad), Tuhfah al-Raghibin (Muhammad Arsyad al-Banjari), Syarah Sittin (Ahmad Ramli), Tanqih al-Qawl (Nawawi al-Bantani). Dilihat dari daftar kitab yang digunakan, Guru Danau lebih banyak menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab daripada kitab Arab-Melayu. Walaupun begitu, pengajiannya tetap mudah diikuti oleh jamaah karena isi kitab-kitab itu diterjemahkan dan diberi penjelasan yang „ringan‟ oleh Guru Danau.

Cara penyampaian Guru Danau dalam pengajian maupun ceramahnya cukup unik. Guru Danau termasuk ulama yang sangat humoris. Dalam setiap ceramah atau pengajiannya dia selalu menyampaikan cerita-cerita lucu, joke-joke, pantun-pantun, dan singkatan yang diplesetkan yang memancing tawa. Bahkan, Guru Danau tidak segan bercanda dengan murid-muridnya yang berada pada baris depan. Gaya ceramah seperti ini sedikit banyaknya diwarisi Guru Danau dari gurunya, Guru Ijai. Guru Ijai juga sering menyisipkan humor dalam penyampaian pengajiannya termasuk bercanda dengan murid-murid pada lingkar terdepan pengajiannya. Bahkan, Guru Danau pernah mengatakan bahwa Guru Ijai itu lebih lucu (humoris) daripada dirinya. Baginya, humor itu penting disisipkan dalam ceramah pengajian agar orang awam dan orang tua dapat terus mengikuti pengajian tanpa merasa bosan dan berat. Dalam menyajikan isi kitab pengajian, Guru Danau hanya membaca beberapa baris saja. Tetapi penjelasannya cukup luas dan terkadang tidak selalu terfokus dan relevan dengan substansi kitab atau teks yang dibaca karena banyak disisipi oleh cerita, humor, ilustrasi, canda dan sebagainya. Teknik seperti ini tampaknya sangat disukai oleh jamaahnya. Selain mendapat tuntunan, mereka juga mendapat „hiburan‟ yang menyenangkan. Teknik ini merupakan salah satu daya tarik orang untuk menghadiri pengajian Guru Danau.

Cara penyampaian Guru Danau juga didukung oleh bahasa yang dominan digunakannya, yaitu bahasa Banjar. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan mayoritas jamaahnya. Penggunaan bahasa lokal ini kemudian dibumbui dengan contoh-contoh dan Ilustrasi-ilustrasi yang pas dengan kondisi lokalitas sosiobudaya dan keseharian masyarakat sekitar sehingga isi ceramahnya sangat merakayat.
Dengan cara seperti ini materi yang disampaikannya mudah dipahami oleh jamaahnya yang berasal dari berbagai lapisan sosial. Daya tarik Guru Danau tidak hanya terletak pada kemampuannya dalam berdakwah tetapi juga adanya persepsi umum bahkan kepercayaan dari jamaahnya bahwa orang-orang yang mengikuti pengajian Guru Danau dapat menjadi kaya atau paling tidak membawa berkah berupa rezeki yang bertambah. Beberapa murid dekatnya menjadi bukti nyata. Contohnya adalah murid sekaligus sopir pribadinya yang telah memiliki kekayaan yang mencapai empat milyar rupiah. Murid-murid awalnya bahkan menyebutnya sebagai wali Allah. Beberapa kisah kekeramatan mengenai Guru Danau yang berasal dari murid-muridnya banyak yang mengarah pada meningkatnya rezeki orang-orang yang mengikuti pengajiannya. Mereka yang mengaji dengannya akan memiliki usaha yang berhasil dan mampu naik haji. Peningkatan kesejahteraan jamaah pengikut pengajiannnya seringkali dihubungkan dengan berkah Guru Danau. Persepsi ini ditambah dengan isi ceramah Guru Danau sendiri yang banyak mengarahkan dan memotivasi jamaah pengajiannya untuk giat bekerja dan hidup mandiri. Guru Danau menganjurkan jamaahnya untuk mengikuti para nabi. Tidak ada satu pun nabi yang tidak bekerja dalam hidupnya. Mereka bekerja dan hidup mandiri. Persepsi dan kepercayaan ini semakin terbangun dengan melihat pada figur Guru Danau sendiri sebagai ulama yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar dari beberapa usaha bisnisnya.

Dari beberapa bisnis Guru Danau yang terpenting adalah usaha emas dan sarang burung walet di daerah Tanjung. Usaha ini ternyata menghasilkan keuntungan besar. Dari usaha bisnis emasnya, Guru Danau berhasil memiliki emas mencapai 30 kilogram. Dari usaha sarang burung walet Guru Danau juga meraih keuntungan milyaran rupiah. Usaha burung walet ini dipelajarinya dari seorang habib di Jawa. Usaha lainnya adalah membeli tanah sebagai investasi. Tanah itu bisa dijual suatu saat. Dari beberapa usahanya ini, Guru Danau mengakui bisnis sarang burung walet lebih disukainya daripada bisnis emas karena lebih mudah dan menghasilkan untung yang banyak.

Dengan pendapatan yang besar dari bisnisnya, wajar jika Guru Danau menjadi orang kaya. Dia memiliki 22 buah rumah dan memiliki beberapa mobil mewah (dua buah mobil jenis Alphard). Dengan jumlah rumah sebanyak itu, dia dapat menyediakan rumah masing-masing untuk ketiga belas anaknya.
Dengan mobil Alphard yang dimilikinya, dia dapat bepergian ke mana-mana dengan nyaman. Walaupun memiliki ini semua, Guru Danau tetap berpenampilan sederhana dan bersahaja. Rezeki yang cukup berlimpah ini tidak digunakan untuk bermegah-megah. Tetapi digunakannya untuk kepentingan dakwah Islam. Menurutnya, mereka yang mengurusi akhirat tidak seharusnya kalah dengan mereka yang mengurusi masalah dunia. Ulama yang memiliki usaha dan kekayaan sendiri akan lebih ikhlas dalam berdakwah dan mengajar karena tidak memiliki kepentingan untuk mendapat bayaran dari jamaahnya.
Dengan kemandirian dan kekayaan yang dimilikinya, Guru Danau dapat membiaya semua pembangunan komplek pengajian dan pesantren yang didirikannya tanpa bantuan pihak lain. Dia tidak mau meminta bantuan dana dari masyarakat (bapintaan) karena khawatir ada yang tidak ikhlas. Demikian juga dia tidak mau menerima dana yang berasal dari pemerintah dan partai politik. Menurutnya, jika satu kali saja mendapat bantuan pemerintah, ulama tidak bisa lagi untuk menasihati penguasa. Bahkan cenderung untuk dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu.
Kemandirian inilah yang membuat dirinya tidak bisa diintervensi dan didikte oleh penguasa dan partai politik. Dia juga menolak dana atau bantuan dan hadiah yang tidak jelas sumber dan status kehalalalannya. Hadiah yang diberikan oleh para pejabat berupa mobil atau lainnya juga tidak diterimanya. Meskipun tidak mau menerima pemberian atau bantuan pemerintah dan menjaga jarak dengan partai politik, Guru Danau tetap dekat dengan sejumlah pejabat. Dia bersedia menghadiri undangan ceramah dari para bupati dan gubernur dengan syarat pejabat yang bersangkutan menghadirinya. Dia tidak segan-segan memuji pejabat yang menurutnya memiliki reputasi baik dan sebaliknya juga tidak segan-segan memberi nasihat kepada pejabat yang menurutnya melalaikan kepentingan rakyat. Dia sering menasihati pejabat agar membuat jalan raya yang bagus untuk rakyat daripada hanya membangun perkantoran. Jalan yang baik jelas dinikmati rakyat tetapi kantor yang mewah hanya dinikmati oleh para pejabat.

Menurut penuturan seorang responden, Guru Danau pernah diundang untuk mengisi pengajian di Desa Brangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Beliau bukan hanya tidak mau menerima amplop yang telah disediakan panitia, tetapi beliau justru memberikan sumbangan uang untuk para jama'ah (masyarakat). Ini yang membuat masyarakat begitu terkesan.

Karamah Abah Guru Sekumpul "Masuk Islamnya sang Pelukis"


Kisah nyata ini di ceritakan langsung kepada penulis oleh H. Ismail, kini pemilik hotel Sekumpul, panajam Kalimantan Timur. H Ismail adalah orang yang dulu termasuk orang dekat Abah Guru Sekumpul. Beliau ini sering kali dipanggil Abah Guru berbagai keperluan, termasuk memijat Abah Guru Sekumpul saat abah Guru kecapean.

Suatu ketika Abah Guru Sekumpul memanggil H. ismail untuk minta pijat. H. Ismail pun datang memenuhi permintaan Abah Guru Sekumpul. disaat sedang memijat tersebut, Abah Guru berbicara dengan H. Ismail " mail coba lihat gambar (lukisan di dinding itu ") serta merta H. ismail mengarahkan pandangannya kearah dinding yang ada disana Lukisan foto Abah Guru Sekumpul.

Semula H. Ismail melihat tidak ada keanehan dengan lukisan tersebut. Namun ketika Abah Guru menyuruhnya melihat lagi terlihat aneh, lukisan itu bergerak gerak, matanya bisa melirik kekanan dan kekiri,bahkan lukisan itu tersenyum.

H. Ismail tersentak kaget dan mungkin saja jika tidak ada Abah Guru Sekumpul disampingnya, ia akan lari keluar kamar. Abah Guru Sekumpul cuma senyum melihat kejadian itu serta menjelaskan :
"mail itu lukisan nang melukis kada orang islam, tapi pasnya inya tuntung melukis inya dapat hidayah, lalu masuk islam". ( mail itu lukisan yang melukisnya bukan orang islam,tapi setelah dia selesai melukis dia mendapatkan hidayah, kemudian dia ber islam ).
Sungguh luar biasa,hanya sebuah lukisan dapat menggugah orang untuk memeluk agama islam.

sumber : buku 100 karamah dan kemulian Abah Guru Sekumpul

Jumat, 08 Juli 2016

Tata Cara Berwudhu Menurut Rasulullah SAW


Secara syari’at wudhu’ ialah menggunakan air yang suci untuk mencuci anggota-anggota tertentu yang sudah diterangkan dan disyari’at kan Allah subhanahu wata’ala. Allah memerintahkan:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan , kedua mata-kaki (Al-Maaidah:6).
Allah tidak akan menerima shalat seseorang sebelum ia berwudhu’ (HSR. Bukhari di Fathul Baari, I/206; Muslim, no.255 dan imam lainnya).
Rasulullah juga mengatakan bahwa wudhu’ merupakan kunci diterimanya shalat. (HSR. Abu Dawud, no. 60).
Utsman bin Affan ra berkata: “Barangsiapa berwudhu’ seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan perjalanannya menuju masjid dan shalatnya sebagai tambahan pahala baginya” (HSR. Muslim, I/142, lihat Syarah Muslim, III/13).
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa menyempurnakan wudhu’nya, kemudian ia pergi mengerjakan shalat wajib bersama orang-orang dengan berjama’ah atau di masjid (berjama’ah), niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya” (HSR. Muslim, I//44, lihat Mukhtashar Shahih Muslim, no. 132).
Maka wajiblah bagi segenap kaum muslimin untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dalam segala hal, lebih-lebih dalam berwudhu’. Al-Hujjah kali ini memaparkan secara ringkas tentang tatacara wudhu’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam melakukan wudhu’:
1. Memulai wudhu’ dengan niat.
Niat artinya menyengaja dengan kesungguhan hati untuk mengerjakan wudhu’ karena melaksanakan perintah Allah subhanahu wata’ala dan mengikuti perintah Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa Salam.
Ibnu Taimiyah berkata: “Menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, tempat niat itu di hati bukan lisan dalam semua masalah ibadah, baik bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, berjihad dan lainnya. Karena niat adalah kesengajaan dan kesungguhan dalam hati. (Majmu’atu ar-Rasaaili al-Kubra, I/243)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya… (HSR. Bukhari dalam Fathul Baary, 1:9; Muslim, 6:48).

2. Tasmiyah (membaca bismillah)
Beliau memerintahkan membaca bismillah saat memulai wudhu’. Beliau bersabda:
Tidak sah/sempurna wudhu’ sesorang jika tidak menyebut nama Allah, (yakni bismillah) (HR. Ibnu Majah, 339; Tirmidzi, 26; Abu Dawud, 101. Hadits ini Shahih, lihat Shahih Jami’u ash-Shaghir, no. 744).
Abu Bakar, Hasan Al-Bashri dan Ishak bin Raahawaih mewajibkan membaca bismillah saat berwudhu’. Pendapat ini diikuti pula oleh Imam Ahmad, Ibnu Qudamah serta imam-imam yang lain, dengan berpegang pada hadits dari Anas tentang perintah Rasulullah untuk membaca bismillah saat berwudhu’. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Berwudhu’lah kalian dengan membaca bismillah!” (HSR. Bukhari, I: 236, Muslim, 8: 441 dan Nasa’i, no. 78)
Dengan ucapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam: ”Berwudhu’lah kalian dengan membaca bismillah” maka wajiblah tasmiyah itu. Adapun bagi orang yang lupa hendaknya dia membaca bismillah ketika dia ingat. Wallahu a’lam.

3. Mencuci kedua telapak tangan
Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam mencuci kedua telapak tangan saat berwudhu’ sebanyak tiga kali. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam juga membolehkan mengambil air dari bejancdengan telapak tangan lalu mencuci kedua telapak tangan itu. Tetapi Rasulullah melarang bagi orang yang bangan tidur mencelupkan tangannya ke dalam bejana kecuali setelah mencucinya. (HR. Bukhari-Muslim)

4. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung
Yaitu mengambil air sepenuh telapak tangan kanan lalu memasukkan air kedalam hidung dengan cara menghirupnya dengan sekali nafas sampai air itu masuk ke dalam hidung yang paling ujung, kemudian menyemburkannya dengan cara memencet hidung dengan tangan kiri. Beliau melakukan perbuatan ini dengan tiga kali cidukan air. (HR. Bukhari-Muslim. Abu Dawud no. 140)
Imam Nawawi berkata: “Dalam hadits ini ada penunjukkan yang jelas bagi pendapat yang shahih dan terpilih, yaitu bahwasanya berkumur dengan menghirup air ke hidung dari tiga cidukan dan setiap cidukan ia berkumur dan menghirup air ke hidung, adalah sunnah. (Syarah Muslim, 3/122).
Demikian pula Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menganjurkan untuk bersungguh-sungguh menghirup air ke hidung, kecuali dalam keadaan berpuasa, berdasarkan hadits Laqith bin Shabrah. (HR. Abu Dawud, no. 142; Tirmidzi, no. 38, Nasa’i )5. Membasuh muka sambil menyela-nyela jenggot.
Yakni mengalirkan air keseluruh bagian muka. Batas muka itu adalah dari tumbuhnya rambut di kening sampai jenggot dan dagu, dan kedua pipi hingga pinggir telinga. Sedangkan Allah memerintahkan kita:
”Dan basuhlah muka-muka kamu.” (Al-Maidah: 6)
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Humran bin Abaan, bahwa cara Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam membasuh mukanya saat wudhu’ sebanyak tiga kali”. (HR Bukhari, I/48), Fathul Bari, I/259. no.159 dan Muslim I/14)
Setalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam membasuh mukanya beliau mengambil seciduk air lagi (di telapak tangan), kemudian dimasukkannya ke bawah dagunya, lalu ia menyela-nyela jenggotnya, dan beliau bersabda bahwa hal tersebut diperintahkan oleh Allah subhanahu wata’ala. (HR. Tirmidzi no.31, Abu Dawud, no. 145; Baihaqi, I/154 dan Hakim, I/149, Shahih Jaami’u ash-Shaghir no. 4572).
6. Membasuh kedua tangan sampai siku
Menyiram air pada tangan sampai membasahi kedua siku, Allah subhanahu wata’ala berfirman:
”Dan bashlah tangan-tanganmu sampai siku” (Al-Maaidah: 6)
Rasulullah membasuh tangannya yang kanan sampai melewati sikunya, dilakukan tiga kali, dan yang kiri demikian pula, Rasulullah mengalirkan air dari sikunya (Bukhari-Muslim, HR. Daraquthni, I/15, Baihaqz, I/56)
Rasulullah juga menyarankan agar melebihkan basuhan air dari batas wudhu’ pada wajah, tangan dan kaki agar kecemerlangan bagian-bagian itu lebih panjang dan cemerlang pada hari kiamat (HR. Muslim I/149)
7. Mengusap kepada, telinga dan sorban
Mengusap kepala, haruslah dibedakan dengan mengusap dahi atau sebagian kepala. Sebab Allah subhanahu wata’ala memerintahkan:
”Dan usaplah kepala-kepala kalian…” (Al-Maidah: 6).
Rasulullah mencontohkan tentang caranya mengusap kepala, yaitu dengan kedua telapak tangannya yang telah dibasahkan dengan air, lalu ia menjalankan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepalanya ke belakangnya tengkuknya kemudian mengambalikan lagi ke depan kepalanya. (HSR. Bukhari, Muslim, no. 235 dan Tirmidzi no. 28 lih. Fathul Baari, I/251)
Setelah itu tanpa mengambil air baru Rasulullah langsung mengusap kedua telingannya. Dengan cara memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusap-usap kedua daun telinga. Karena Rasulullah bersabda: ”Dua telinga itu termasuk kepala.”(HSR. Tirmidzi, no. 37, Ibnu Majah, no. 442 dan 444, Abu Dawud no. 134 dan 135, Nasa’i no. 140)
Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Ahadits adh-Dha’ifah, no. 995 mengatakan: “Tidak terdapat di dalam sunnah (hadits-hadits nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam) yang mewajibkan mengambil air baru untuk mengusap dua telinga. Keduanya diusap dengan sisa air dari mengusap kepala berdasarkan hadits Rubayyi’:
Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam mengusap kepalanya dengan air sisa yang ada di tangannya. (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan)
Dalam mengusap kepala Rasulullah melakukannya satu kali, bukan dua kali dan bukan tiga kali. Berkata Ali bin Abi Thalib ra : “Aku melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam mengusap kepalanya satu kali. (lihat _Shahih Abu Dawud, no. 106). Kata Rubayyi bin Muawwidz: “Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam berwudhu’, lalu ia mengusap kepalanya yaitu mengusap bagian depan dan belakang darinya, kedua pelipisnya, dan kedua telinganya satu kali.“ (HSR Tirmidzi, no. 34 dan Shahih Tirmidzi no. 31)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam juga mencontohkan bahwa bagi orang yang memakai sorban atau sepatu maka dibolehkan untuk tidak membukanya saat berwudhu’, cukup dengan menyapu diatasnya, (HSR. Bukhari dalam Fathul Baari I/266 dan selainnya) asal saja sorban dan sepatunya itu dipakai saat shalat, serta tidak bernajis.
Adapun peci/kopiah/songkok bukan termasuk sorban, sebagaimana dijelaskan oleh para Imam dan tidak boleh diusap diatasnya saat berwudhu’ seperti layaknya sorban. Alasannya karena:
Peci/kopiah/songkok diluar kebiasaan dan juga tidak menutupi seluruh kepala.
Tidak ada kesulitan bagi seseorang untuk melepaskannya.
Adapun Kerudung, jilbab bagi wanita, maka dibolehkan untuk mengusap diatasnya, karena ummu Salamah (salah satu isteri Nabi) pernah mengusap jilbabnya, hal ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir. (Lihat al-Mughni, I/312 atau I/383-384).
8. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki
Allah subhanahu wata’ala berfirman: ”Dan basuhlah kaki-kakimu hingga dua mata kaki” (Al-Maidah: 6)
Rasulullah menyuruh umatnya agar berhati-hati dalam membasuh kaki, karena kaki yang tidak sempurna cara membasuhnya akan terkena ancaman neraka, sebagaimana beliau mengistilahkannya dengan tumit-tumit neraka. Beliau memerintahkan agar membasuh kaki sampai kena mata kaki bahkan beliau mencontohkan sampai membasahi betisnya. Beliau mendahulukan kaki kanan dibasuh hingga tiga kali kemudian kaki kiri juga demikian. Saat membasuh kaki Rasulullah menggosok-gosokan jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. (HSR. Bukhari; Fathul Baari, I/232 dan Muslim, I/149, 3/128)
Imam Nawai di dalam Syarh Muslim berkata. “Maksud Imam Muslim berdalil dari hadits ini menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki, serta tidak cukup jika dengan cara mengusap saja.”
Sedangkan pendapat menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking tidak ada keterangan di dalam hadits. Ini hanyalah pendapat dari Imam Ghazali karena ia mengqiyaskannya dengan istinja’.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “…barangsiapa diantara kalian yang sanggup, maka hendaklahnya ia memanjangkan kecermerlangan muka, dua tangan dan kakinya.” (HSR. Muslim, 1/149 atau Syarah Shahih Muslim no. 246)
9. Tertib
Semua tatacara wudhu’ tersebut dilakukan dengan tertib (berurutan) muwalat (menyegerakan dengan basuhan berikutnya) dan disunahkan tayaamun (mendahulukan yang kanan atas yang kiri) [Bukhari-Muslim]
Dalam penggunaan air hendaknya secukupnya dan tidak berlebihan, sebab Rasulullah pernah mengerjakan dengan sekali basuhan, dua kali basuhan atau tiga kali basuhan [Bukhari]
10. Berdoa
Yakni membaca do’a yang diajarkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam:

“Asyahdu anlaa ilaa ha illalah wa asyhadu anna Muhammadan ‘abdullahi wa rasuulahu. Allahummaj ‘alni minattawwabiina waja’alni minal mutathohhiriin (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah)

Dan ada beberapa bacaan lain yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam

untuk lebih jelasnya lihat video Habib Umar Alhafiz berwudhu

Semoga tulisan ini menjadi risalah dalam berwudhu’ yang benar serta merupakan pedoman kita sehari-hari.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

500 lebih Foto Abah Guru Sekumpul

ARTIKEL BARU

Recent Posts Widget