Minggu, 08 September 2013

SANAD DAN IJAZAH MUSHAFAHAH, MUSYABAKAH, MU'ANAQAH, MUNAWALATUSSUBHAH SERTA ILBASUTTHAQIAH

Masih Dari Kutipan Kitab "MAJMUU'U BA'DHIL ASAANIIDI MA'AL IJAZAH"
Oleh K.H. M. ZAINI BIN ABDUL GHANI.

Ini sesuatu yang sangat mencengangkan sekaligus mengaggumkan dan membanggakan.

SANAD DAN IJAZAH MUSHAFAHAH, MUSYABAKAH, MU'ANAQAH,
MUNAWALATUSSUBHAH SERTA ILBASUTTHAQIAH (Bersalaman, Berasuk tangan /
panca, Cipika Cipiki, Memberikan Tasbih, serta Memakaikan Surban).

1. Abah Guru Sekumpul
2. Syeikh Yasin Al-Fadany
3. Syeikh Ahmad bin Abu Bakr Al-Fasy
4. Syeikh Sayyid Muhammad bin Ja'far bin Idris Al-Kattany Al-Fasy
5. Syeikh Sayyid Ahmad bin Hasan Al-'Atthas "YAQAZHATAN WA MANAMA" kepada
6. Nabi MUHAMMAD Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam

Alhamdulillah atas segala Ni'matnya.
Jika terdapat kesalahan, mohon koreksi.
 
Sumber : Ka bayu >  https://www.facebook.com/groups/Keberkahan.abahguru/doc/207946639354944/

SANAD DAN IJAZAH MAULID HABSYI

 
SANAD DAN IJAZAH SELURUH KARANGAN AL-HABIB 'ALI BIN MUHAMMAD AL-HABSY.

1. Abah Guru
2. Habib Muhammad Anis bin 'Alwy Al-Habsy
3. Habib 'Alwy bin 'Ali Al-Habsy
4. Habib 'Ali bin Muhammad bin Husein Al-Habsy

Mohon Koreksi Apabila Ada Terdapat Kesalahan.
 

SANAD DAN IJAZAH MAULID ADDAIBA'I.


Kutipan Dari Kitab "MAJMUU'U BA'DHIL ASAANIIDI MA'AL IJAAZAH" Oleh KH MUHAMMAD ZAINI BIN ABDUL GHANI.

SANAD DAN IJAZAH MAULID ADDAIBA'I.

1. Abah Guru Sekumpul
2. Guru Anang Sya'rani 'Arif
3. Abdul Baqy
4. Shalih bin Abdullah Asshunnary
5. Muhammad bin Nashir
6. Muhammad 'Abid Azzabidy Al-Yamany
7. Ahmad Hajjam Al-Yamany
8. Abdul Khaliq Al-Mazjaji
9. Yahya bin 'Umar Al-Ahdal
10. Abu Bakr bin 'Ali Al-Batthah
11. Sayyid Yusuf bin Muhammad
12. Al-Hafiz Atthahir bin Husein
13. Wajihuddin 'Abdurrahaman bin 'Ali Addaiba'
14. 'Ali bin Daiba'
 

SANAD DAN IJAZAH SELURUH KARANGAN IMAM ABDULLAH AL-HADDAD.


SANAD DAN IJAZAH SELURUH KARANGAN IMAM ABDULLAH AL-HADDAD.

1. Abah Guru
2. Sayyid Muhammad Amin Al-Kutby
3. Sayyid Husein 'Aidid
4. Sayyid 'Aidrus bin 'Umar
5. Sayyid 'Abdullah bin Husein bin Thahir
6. Sayyid Thahir bin Husein
7. Sayyid 'Umar bin Saggaf
8. Sayyid Husein bin 'Abdullah Al-Haddad
9. Al-Imam Assayyid 'Abdullah Al-Haddad
Sumber : Ka bayu >  https://www.facebook.com/groups/Keberkahan.abahguru/doc/207946639354944/

SANAD IJAZAH BURDATUL MUKHTAR.Kutipan Dari Kitab "MAJMUU'U BA'DHIL ASAANIIDI MA'AL IJAAZAH" Oleh KH MUHAMMAD ZAINI BIN ABDUL GHANI.

C. SANAD IJAZAH BURDATUL MUKHTAR.

1. Abah Guru Sekumpul
2. Guru Semman
3. Guru Kasyful Anwar
4. Syeikh Muhammad Yahya bin Abi Sulaiman
5. Sayyid Muhammad bin Ahmad Arrasyidi
6. Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Banna
7. Al-Allamah Muhammad Al-Amirul Kabir
8. Syekh Ali bin Ahmad Asha'idi
9. Muhammad bin 'Uqailah
10. Al-Hasan Al-'Ujaimy
11. Muhammad Al-Babily
12. Salim Assanhury
13. Syamsyuddin Al-'Alqamy
14. Imam Jalaluddin Assayuthi
15. Al-'Allamah Assyamny
16. Ali bin Abdullah Al-Hambaly
17. Syaikhul Islam 'Izzuddin Abdul 'Aziz ibnu Jama'at Annabulsy
18. Muallif Muhammad bin Sa'id Al-Bushiry
Sumber : ka Bayu > https://www.facebook.com/groups/Keberkahan.abahguru/doc/207946639354944/

Sanad DALAILUL KHAIRAT DAN TALQIN ZIKIR

 
A. Sanad DALAILUL KHAIRAT yg mana DARI NO 2 Perawinya berada diMasjid Nabawi sewaktu mengambil Ijazah.

1. KH. M ZAINI (Abah Guru Sekumpul)
2. GURU SEMMAN MULYA
3. SAYYID AHMAD
4. SAYYID ABBAS RIDWAN
5. SAYYID MUHAMMAD ALMADANI
6. SYEIKH ALI BIN YUSUF ALMADANI
7. SAYYID MUHAMMAD BIN AHMAD ALMADGHARI
8. SYEIKH MUHAMMAD BIN AHMAD ALMUTSANNNA
9. SYEIKH AHMAD BIN ALHAJ
10. SYEIKH ABDUL QADIR ALFASI
11. SYEIKH AHMAD ALMUQRI
12. SYEIKH AHMAD BIN ABIL ABBAS ASSHUMMA'I
13. SYEIKH AHMAD BIN MUSA ASSAMLALI
14. SYEIKH ABDUL AZIZ ATTUBA'
15. SAYYID MUHAMMAD SULAIMAN ALJAZULI.

B. Sanad DALAILUL KHAIRAT DAN TALQIN ZIKIR yang semua perawinya WALI QUTUB.

1. KH. M ZAINI (Abah Guru Sekumpul)
2. SAYYID MUHAMMAD AMIN AL-KUTBI
3. SAYYID ABDUL HAYY AL-KATTANI
4. SYEIKH HUSEIN
5. SAYYID MUHAMMAD AL-KUTBI
6. ALQUTHB MUHAMMAD AL-AMIRUL KABIR
7. ALQUTHB AHMAD BIN AL-HASAN AL-JAUHARY
8. ALQUTHB MUHAMMAD ATTHAYYIB
9. AQUTHB AHMAD ATTIHAMI
10. ALQUTHB ABDULLAH (Pemegang Wali Quthb 32 tahun)
11. ALQUTHB ALI BIN AHMAD AL-ANJURY
12. ALQUTHB ISA BIN HASAN AL-MISHBAHI
13. ALQUTHB MUHAMMAD ATTHALIB
14. ALQUTHB ABDULLAH AL-GAZWANI
15. ALQUTHB ABDUL 'AZIZ ATTUBBA'
16. ALQUTHB MUHAMMAD BIN SULAIMAN AL-JAZULI

17. ALQUTHB MUHAMMAD AMFAR
18. ALQUTHB SA'ID AL-HARNASANI
19. ALQUTHB ABDURRAHMAN ARRAJRAJI
20. ALQUTHB ABIL FATH AL-HINDY
21. ALQUTHB UNUS ALBADAWY
22. ALQUTHB ALQIRAFI
23. ALQUTHB ABI ABDILLAH ALMAGRIBI
24. ABIL AQTHAB AL-IMAM ASSYAZILI
25. ALQUTHB ABDUSSALAM AL-MASYIS
26. ALQUTHB ABDURRAHMAN AL-MADANI
27. ALQUTHB ABDULLAH ATTANAYIRI
28. AL-IMAM ASSYIBLY
29. AL-IMAM JUNAIDI ALBAGDADI
30. AL-IMAM ASSIRRI
31. MA'RUF AL-KURKHI
32. DAUD ATTHA'I
33. HABIB AL-AJAMI
34. AL-IMAM HASAN AL-BASHRY
35. SAYYINA HASAN ASSIBTH
36. SAYYIDINA ALI BIN ABI THALIB
37. SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM.

Mohon koreksi kalau terdapat kesalahan
Sumber : Ka Bayu >> https://www.facebook.com/groups/Keberkahan.abahguru/doc/207946639354944/

500 lebih Foto Abah Guru Sekumpul