Selasa, 12 Juni 2012

Nama nama Sebagian Sahabat Rasulullah dan Gelarnya


Hamzah bin Abdul Muthalib Singa Allah, berfikiran cerdas dan berpendirian keras dan tegas

Hudzaifah Ibnul Yaman Seteru kemunafikan kawan keterbukaan, pahlawan dibidang hikmat

Huzaifah Nama sahabat

Huzaimah Nama sahabat

Imran bin Hushain Yang diutus ke Bashrah oleh khalifah Umar bin Khattab untuk mengajarkan tentang Islam

Jaafar Nama sahabat

Ja’far bin Abi Thalib Jasmani dan perangainya mirip Rasulullah, Juru bicara yang lancar dan sopan di Ethiopia

Khabbab bin Arats Guru besar dalam berqurban, ahli membuat pedang masa Jahiliyyah

Khalid bin sa’id bin ‘Ash Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama

Khalid Ibnul Walid Yang selalu waspada dan tidak membiarkan orang lengah dan alpa, panglima Islam yang sangat berani

Khubaib bin ‘Adi Pahlawan yang syahid di kayu salib

Miqdad bin ‘Amr Pelopor barisan berkuda dan ahli
filsafat, nama asalnya Miqdad Ibnul Aswad

Mu’adz bin Jabal Cendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram.

Muawiyah Nama sahabat

Muaz Nama sahabat

Mush’ab bin ‘Umair Duta Islam yang pertama, tampan dan penuh semangat kepemudaan

Omar Nama sahabat

Qeis bin Sa’ad bin ‘Ubadah Ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai (masa jahiliah), pemberani disemua medan tempur.

Sa’ad bin Abi Waqqash Singa yang menyembunyikan kukunya, masuk Islam ketika berumur 17 tahun

Sa’ad bin Mu’adz Yang dikatakan kepadanya oleh Rasulullah: ‘Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amir’

Sa’ad bin Ubadah Pembawa bendera Anshar, seorang yang mahir dalam memanah

Sa’id bin ‘Amir Pemilik kebesaran dibalik kesederhanaan, walikota Homs dimasa khalifah Umar bin Khattab

Salamah bin Al Akwa Pahlawan pasukan jalan kaki, ahli memanah, melempar tombak dan lembing

Salim, Maulana Abu Hudzaifah Sebaik-baik pemikul Al Qur’an

Salman Alfarisi Pencari kebenaran dari Persi

Shuhaib bin Dinar Abu Yahya pedagang yang selalu mendapat laba.

Sufyan Nama sahabat

Suheil bin ‘Ammar Pemaaf, pemurah, banyak shalat, puasa dan sedekah serta membaca Al Qur’an

Thalhah bin ‘Ubaidilah Pahlawan perang Uhud, yang mendapat gelar ‘Si baik hati’, pemurah dan dermawan

Thufail bin ‘Amr Ad Dausi Penyair, pembela Islam melalui syair

Hamzah bin Abdul Muthalib Singa Allah, berfikiran cerdas dan berpendirian keras dan tegas

Hudzaifah Ibnul Yaman Seteru kemunafikan kawan keterbukaan, pahlawan dibidang hikmat

Huzaifah Nama sahabat

Huzaimah Nama sahabat

Imran bin Hushain Yang diutus ke Bashrah oleh khalifah

Umar bin Khattab untuk mengajarkan tentang Islam

Jaafar Nama sahabat

Ja’far bin Abi Thalib Jasmani dan perangainya mirip

Rasulullah, Juru bicara yang lancar dan sopan di Ethiopia

Khabbab bin Arats Guru besar dalam berqurban, ahli membuat pedang masa Jahiliyyah

Khalid bin sa’id bin ‘Ash Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama

Khalid Ibnul Walid Yang selalu waspada dan tidak membiarkan orang lengah dan alpa, panglima Islam yang sangat berani

Khubaib bin ‘Adi Pahlawan yang syahid di kayu salib

Miqdad bin ‘Amr Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat, nama asalnya Miqdad Ibnul Aswad

Mu’adz bin Jabal Cendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram.

Muawiyah Nama sahabat

Muaz Nama sahabat

Mush’ab bin ‘Umair Duta Islam yang pertama, tampan dan penuh semangat kepemudaan

Omar Nama sahabat

Qeis bin Sa’ad bin ‘Ubadah Ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai (masa jahiliah), pemberani disemua medan tempur.

Sa’ad bin Abi Waqqash Singa yang menyembunyikan kukunya, masuk Islam ketika berumur 17 tahun

Sa’ad bin Mu’adz Yang dikatakan kepadanya oleh Rasulullah: ‘Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amir’

Sa’ad bin Ubadah Pembawa bendera Anshar, seorang yang mahir dalam memanah

Sa’id bin ‘Amir Pemilik kebesaran dibalik kesederhanaan, walikota Homs dimasa khalifah Umar bin Khattab

Salamah bin Al Akwa Pahlawan pasukan jalan kaki, ahli memanah, melempar tombak dan lembing

Salim, Maulana Abu Hudzaifah Sebaik-baik pemikul Al Qur’an

Salman Alfarisi Pencari kebenaran dari Persi

Shuhaib bin Dinar Abu Yahya pedagang yang selalu mendapat laba.

Sufyan Nama sahabat

Suheil bin ‘Ammar Pemaaf, pemurah, banyak shalat, puasa dan sedekah serta membaca Al Qur’an

Thalhah bin ‘Ubaidilah Pahlawan perang Uhud, yang mendapat gelar ‘Si baik hati’, pemurah dan dermawan

Thufail bin ‘Amr Ad Dausi Penyair, pembela Islam melalui syair

Tsabit bin Qais Juru bicara Rasulullah

Ubadah bin Shamit Tokoh yang gigih menentang penyelewengan, salah seorang tokoh Anshor

Ubai bin Ka’ab Ucapan selamat dari Rasulullah: ‘Selamat bagimu hai Abdul Mundzir atas ilmu yang kamu capai’

Umair bin Sa’ad Tokoh yang tak ada duanya, seorang yang zahid dan abid

Umair bin Wahab Jagoan Quraisy yang berbalik menjadi pembela Islam yang gigih

Umar Nama sahabat

Umar bin Khattab Orang pertama yang mendapat gelar Amirul Mu’minin, pemimpin yang terkenal keadilannya.

Usaid bin Hudhair Pahlawan dari Saqifah, yang memiliki otak cemerlang dan hati yang tenang

Usamah bin Zaid Yang mendapat gelar ‘Kesayangan, putera dari kesayangan’

Utbah bin Ghazwan Muhajirin pertama yang hijrah ke Habsyi, seorang zahid

Utsman bin Affan Dapat gelar Dzunurain (pemilik dua cahaya) karena mengawini dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kultsum

Utsman bin Mazh’un Yang pernah mengabaikan kesenangan duniawi

Zaid bin Haritsah Tak ada orang yang lebih dicintainya dari pada Rasulullah, orang kedua yang masuk Islam

Zaid bin Tsabit Penghimpun kitab suci Al Qur’an

Zaid ibnul Khattab Rajawali pertempuran Yamamah, menghancurkan pasukan Musailamah Al Kadzadzab

Zubair bin ‘Awwam Pembela Rasulullah saw


Artikel Terkait

0 komentar:

Posting Komentar

500 lebih Foto Abah Guru Sekumpul

Arsip Blog