Selasa, 23 Agustus 2016

Pentingnya Mempunyai Guru Yang Ilmunya Bersanad


Suatu hari Allamah Allahyarham Guru Bakrie gambut mendatangi Syaikhona Abah Guru Sekumpul utk meminta ijin membacakan kitab dikampung krn di minta oleh org kampung.
Maka berkata Syaikhona... Bakrie ikam ada baisi gawian yg lain kh selain hndk bebacaan ne. Mun ikam kdd gawian baik begawi gin dl yg sekira gawian itu kw meongkosi hidup ikam. Mun sdh ada gawian,ayu ja bebacaan ikam di kampung membacakan kitab.
Ngalih kawa ikhlas bebacaan tu mun kdd gawean krn hati msh ada maunting amplop barian urang.

Syaikhona Abah guru sekumpul selalu menasehati kalo belajar dgn guru maka jgn sembarang ambil guru tp lihat dulu guru itu,siapa yg memberi ijin guru itu utk bebacaan dan siapa guru nya serta siapa guru dari guru nya.
Itulah nama nya Sanad Keguruan.
Dalam berguru atau mencari guru paling tdk hrs ada 2 hal yg di lihat dari Guru itu yaitu...
1. SANAD KEGURUAN
2. SANAD KEILMUAN.
Ulama berkata sanad adalah senjata kami para ulama sekiranya tdk ada sanad maka orang akan seenaknya berbicara masalah agama tnp bisa di pertanggung jawabkan dunia akhirat.

1. Sanad Keguruan.
Sanad keguruan sangat penting agar kita tahu bahwa semua yg di ajarkan guru itu berasal dari guru nya dan guru nya berasal dr guru nya smp kpd Rasulallah. Dan apa yg di ajarkan bisa di pertanggung jawabkan dunia akhirat.
Para habaib dan ulama serta guru guru ahli sunah wal jamaah menjadikan hal utama mempunyai sanad keguruan ini shg apa yg di ajarkan lebih berkah lebih cepat di pahami jemaah dan lbh mudah di amalkan krn guru yg mempunyai sanad keguruan lngsng tersambung kpd gurunya dan guru dari gurunya smp kpd Rasulallah.
Seperti Syaikhona Habibana Al habib Munzir al Musawa dan Syaikhona Abah guru sekumpul mempunyai sanad keguruan lngsng menyambung kpd Rasulallah.
Contoh Sanad keguruan dr Syaikhona Abah guru sekumpul.
KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghoni Sekumpul Martapura, mengambil dari
1. Syekh Sarwani bin Abdan al-Banjari kemudian pindah ke bangil,dari
2. Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari,dari
3. Syekh Mahfuzh bin Abdullah Attarmasi,dari
4. Syekh Muhammad Nawawi Banten dari
5. Syekh SyihAbuddin al-Banjari,dari
6. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kelampayan dari
7. Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi,dari
8. Syekh Muhammad Sa'id bin Sunbul,dari
9. Syekh ied bin Ali annamrisi,dari
10. Syekh Abdullah bin Salim Al Bashri dari
11. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad al Makki,dari
12. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Azzamzami,dari
13. Syekh Ahmad bin Hajar al Haitami, yang di kenal dengan Ibnu Hajar pengarang tuhfah,dari
14. Syaikhul Islam Zakaria al-Anshori,pengarang fathul wahhab,dari
15. Amirul Mu'minin fil hadist Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani pengarang
fathul bari,dari
16. Imam Umar bin Ruslan al-Bulqini dan Imam Abdurrahim bin Husain al-Iraqi, dan Abu ishaq
attanukhi,ketiganya dari
17. Imam Ali bin Ibrahim al-Attor,dari
18. Syaikhul Islam Mujtahid Mazhab Imam yahya bin syarafuddin an nawawi,dari
19. Imam Abul Hasan, Salar bin Hasan al halabi al irbili,dari
20. Imam Muhammad bin Muhammad al quzwaini,dari
21. Imam Abdul Goffar bin Abdul Karim al qurwaini,dari
22. Imam Abdul Karim bin Muhammad arrafi'i,dari
23. Imam Muhammad bin Abdul Karim arrafi'i dari
24. Imam Muhammad bin Yahya an nais Aburi,dari
25. Imam Muhammad bin Muhammad al Gozali pengarang Kitab Ihya,dari
26. Imam Abdul Malik bin Abdullah al juwaini atau di kenal dengan Imamul Haramain,dari
27. Imam Abul qasim al iskafi,dari
28. Imam Abu ishaq asy syarazi,dari
29. Imam Hujjatul Islam Ali bin Ismail atau di kenal dengan Abul Hasan al asy'ari,dari
30. Imam Abu ishaq al marwazi,dari
31. Imam Ahmad bin Umar al bagdadi,dari
32. Imam Usman bin sa'id al anmathi dari
33. Para ashh Abussyafi'i,
1. Imam Muzani, Ismail bin Yahya,
2. Imam Buwaithi, Abu Ya'qub bin Yusuf,
3. Imam Harmalah bin Yahya
Dan Para ash hab yang lain nya, mereka semua mengambil ilmu dari
34. Imam Muhammad bin Idris assyafi'i,dari
35. Imam Malik bin Anas,dari
36. Imam Nafi seorang tabi'in pembantunya Ibnu Umar,dari
37. Seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau langsung dari
SAYYIDINA Rasulallah Muhammad BIN Abdullah.

Dan Sanad Keguruan dr Syaikhona Habibana al Habib Munzir al musawa.
Al-Habib Munzir bin fuad Al-Musawa berguru kepada Guru Mulia Al-Imam Al-Allamah Al-Hafizh Al-Musnid Al-Arifbillah Sayyidi Syarif Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Syeikh Abu Bakar bin Salim,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Abdulqadir bin Ahmad Assegaf,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Abdullah Assyatiri,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi (simtuddurar),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur (shohibulfatawa),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdullah bin Husen bin Thohir,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Umar bin Seggaf Assegaf,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Hamid bin Umar Ba’alawiy,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Habib Al-Hafizh Ahmad bin Zein Al-Habsyi,
Dan beliau berguru kepada Al-Imam Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad (shohiburratib),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Husein bin Abubakar bin Salim,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abubakar bin Salim (fakhrulwujud),
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Syahabuddin,
Dan beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdurrahman bin Ali (Ainulmukasyifiin),
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Ali bin Abubakar (assakran),
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abubakar bin Abdurrahman Assegaf,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Hafizh Al-Habib Abdurrahman Assegaf,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Muhammad Mauladdawilah,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Musnid Al-Habib Ali bin Alwi Al-ghayur,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Hafizh Al-Imam faqihilmuqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawiy,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali bin Muhammad Shahib Marbath,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad Shahib Marbath bin Ali,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali Khali’ Qasam bin Alwi,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Alwi bin Muhammad,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Alwi,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Alwi bin Ubaidillah,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arrumiy,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Isa Arrumiy bin Muhammad Annaqib,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad Annaqib bin Ali Al-Uraidhiy,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali Al-Uraidhiy bin Ja’far Asshadiq,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ja’far Asshadiq bin Muhammad Al-Baqir,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Allamah Al-Imam Ali Zainal Abidin Assajjad,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Husein ra,
Dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib ra,
Dan beliau berguru kepada Semulia-mulia Guru, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, maka sebaik-baik bimbingan guru adalah bimbingan Rasulullah SAW.

Sehingga Sanad keguruan adalah hal penting utk kita belajar ilmu agama dengan guru itu dan ilmu itu benar benar berkah dan bisa di pertanggung jawab kan dunia akhirat.

2. Sanad Keilmuan.
Syaikhona Abah Guru Sekumpul selalu menasehati agar belajar dengan guru yg berkitab. Artinya belajar dengan guru yg menggunakan kitab bukan dgn guru yg tdk menggunakan kitab atau hanya nukilan nukilan. Karena dengan Kitab dapat di pertanggung jawabkan ilmu nya di dunia dan akhirat.Dalil dalil dari ilmu itu pun jelas dan bisa di pertanggung jawab kan.
Sanad keilmuan juga sangat penting agar ilmu dr kitab kitab yg di baca adalah kitab kitab yg muktabar yg di perpegangi oleh Ahli sunah wal jamaah.Di karang oleh para habaib dan ulama ulama Ahli Sunah wal jamaah dan dpt ijazah lngsng dari pengarang nya melalui guru ke guru.
Sanad ini di perlukan agar guru yg membaca kan kitab itu mendapat ijazah lngsng dr guru nya dan guru itu dr guru nya dan dari guru guru nya sampai menyambung kpd pengarang kitab langsng dan pengarang kitab menyambung lngsng kpd Rasulallah.
Sehingga benar benar ilmu yg di bacakan itu membawa keberkahan bagi jemaah yg belajar .Dan keberkahan itu di dapat dari bersambung nya sanad guru ini smp kpd pengarang dan kepada Rasulallah.
Sehingga kita tahu kitab yg tdk tersambung kpd pengarang nya dan pengarang nya tdk tersambung kpd Rasulallah tdk bisa kita perpegangi sbg golongan Ahli Sunah wal jamaah.
Seperti saat guru membacakan kitab Ihya Ullumuddin maka guru ini mendapatkan sanad ijazah dr guru nya dan guru ini mendapatkan sanad ijazah dr guru nya sampai bersambung sanad ijazah ini kpd pengarang kitab langsng yaitu Al Imam Al Gazali dan Imam Al Gazali bersambung kpd Rasulallah.
Begitu juga dgn amalan amalan mendapatkan sanad ijazah dr guru ke guru sampai kpd ulama yg membuat amalan itu.
Itulah penting nya Sanad Keguruan dan Sanad keilmuan dalam kita menentukan utk berguru karena salah memilih guru bisa sesat.

Rasulallah bersabda....
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain.

Artikel Terkait

0 komentar:

Posting Komentar

500 lebih Foto Abah Guru Sekumpul